4 травня 2018 року відбувся попередній захист кваліфікаційних робіт студентів VII курсу фізико-математичного факультету спеціальності 014 Середня освіта (Математика). Магістранти продемонстрували свої дослідження присутнім. Кожен підготував презентацію та розповів присутнім про короткий зміст роботи, методи, що використовувалися, та наукову новизну своєї теми.

2

Студенти вдумливо відповідали на поставлені питання по їх роботі, що вказувало на володіння матеріалом на достатньому рівні.

Роботи магістрантів знаходяться на завершальному рівні (виконані на більше ніж 90%).

Всі представлені кваліфікаційні роботи були рекомендовані до захисту.

3456789