Міністерство освіти і науки України на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 12 грудня 2017 року (наказ МОН України від 12.12.2017 № 1605) затвердило рішення спеціалізованої вченої ради Д 23.053.04 Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка про присудження наукових ступенів:

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

доктора педагогічних наук – Сільвейстру Анатолію Миколайовичу, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»

кандидата педагогічних наук – Суховірській Людмилі Павлівні, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)».

Колегією прийняте рішення видати відповідно дипломи доктора та кандидата педагогічних наук.

Вітаємо колег та бажаємо подальших успіхів!

Інформація підготовлена вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 23.053.04 доцентом О.М. Трифоновою.