Rezina1

кандидат педагогічних наук, доцент

Тема дисертації:

«Формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів старшої школи в процесі навчання інформатики», 2005 р.

Коло наукових інтересів:

         • дослідження можливостей використання ресурсів мережі інтернет у науковій, дослідницькій та навчальній діяльності;
         • комп’ютерна обробка текстів;
         • технології дистанційного навчання.

Має більше 40 публікацій.

У 1989 році закінчила фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О.С. Пушкіна за спеціальністю «Математика і фізика» (наразі Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка).

З 1989 по 1995 роки працювала лаборантом кафедри вищої математики, а потім інформатики Кіровоградського державного педагогічного інституту імені В.К. Винниченка. З 1995 по 2001 р. – асистент кафедри інформатики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

У 2001 р. вступила до аспірантури у Київський національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (кафедра основ інформатики і обчислювальної техніки). У 2005 р. захистила дисертацію на тему: «Формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів старшої школи в процесі навчання інформатики» та отримала ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю «Теорія і методика навчання (Інформатика)».

У 2005-2011 рр. – старший старший викладач кафедри інформатики КДПУ імені Володимира Вининченка.

З 2011 року по теперішній час – доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій ЦДУ імені Володимира Винниченка.

У 2015 році отримала диплом доцента.

На кафедрі інформатики та інформаційних технологій проводить заняття з дисциплін: Методика навчання інформатики, Програмування, Програмування веб-застосувань, Інформатика для лінгвістів.

Протягом багатьох років є головою методичної комісії кафедри.

2020 року з нагоди 90-річчя факультету нагороджена грамотою Кіровоградської обласної ради.

Має більше 40 публікацій:

-наукові

у виданнях, що індексуються Scopus

Study of Information Search Systems of the Internet // From Computer Literacy to Informatics Fundamentals. – Klagenfurt (Austria): Springer, 2005. – P.84-91 (у співавторстві з Рамським Ю.С.)

у виданнях, що індексуються Web of Science

Методичні аспекти навчання студентів створенню цифрових частотних словників. Інформаційні технології і засоби навчання, 2019. – 72(4), 214-225.

Використання комп’ютерної графіки під час навчання фізики і технічних дисциплін в педагогічних університетах. Інформаційні технології і засоби навчання, 2020. – 80(6), 188-206 (у співавторстві з Садовим М.І., Трифоновою О.М.)

частина монографії

Використання хмарних технологій у закладах вищої освіти / М. І.  Садовий, Н. В. Подопригора, О. В. Рєзіна, О. М. Трифонова, М. В.  Хомутенко // Хмаро орієнтовані освітні середовища у навчанні фізики та інформатики : колективна монографія / За наук. ред. М.І. Садового; Міністерство освіти і науки України ; Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький : ПП «Ексклюзив-Систем», 2019. – С. 158-171.

у фахових виданнях:

 1. The experience of thesis writing in terms of the methodological students’ digital competence development // Educational Dimension. (2022). https://doi.org/10.31812/educdim.4715 (in co-authorship with A. Puzikova, and Vitalii Kotyak).
 2. Методика навчання інформатики у дистанційному режимі // Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. / Головний редактор Величко С.П. та ін. – Випуск 15. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2021 – С.8-17 (у співавторстві з Лупан І.В.).
 3. Організація тренінгу з вивчення методів та засобів дистанційного навчання для викладачів університету. Інформаційні технології в освіті, 2020. – 42, С. 7-19 (у співавторстві з Болілим В.О., Матяш В.В.)
 4. Технології створення програми перевірки орфографії. Інформаційні технології в освіті, 2019. – 2(39), С. 73-83 (у співавторстві з Косюгом Р.М.)
 5. Формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь майбутніх учителів інформатики та математики // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук праць / Редкол. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – №12 (19) – С. 41-48 (у співавторстві з Рамським Ю.С.).

- навчально-методичні

 1. Вивчення інформаційно-пошукових систем мережі Інтернет: Навч. посіб. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004. – 60 с. (у співавторстві з Рамським Ю.С.)
 2. Програмний продукт "Навчально-програмний комплекс "Пошук-МЕТА": А.с. №10240. Україна. Міністерство освіти і науки України. Державний департамент інтелектуальної власності / Ю.С.Рамський, О.В.Рєзіна – Дата реєстрації 11.06.2004.
 3. Програмування для лінгвістів: Навч. посіб. – Кропивницький : ПП «Ексклюзив-Систем», 2020. – 158 с. (у співавторстві з Рамським Ю.С.)

Профіль в Googlе Scholar

Профіль у Web of Science

Профіль у Scopus

Профіль  ORCHID