Дата провед Зміст роботи Кільк. годин Вчене звання, прізвище, ініціали викладача
І. Алгебра і початки аналізу 36  
15.10 Обчислення. Текстові задачі. 2 Професор
Ріжняк Р.Я.
22.10 Відсотки. Основні задачі на відсотки. 2 Доцент
Яременко Л.І.
29.10 Цілі, дробово-раціональні та ірраціональні вирази. 2 Старший викладач
Шевченко Н.Г.
5.11 Показникові, логарифмічні та тригонометричні вирази. 2 Старший викладач Ботузова Ю. В.
12.11 Лінійні та квадратні рівняння, нерівності та їх системи. 2 Доцент
Нічишина В.В.
19.11 Раціональні рівняння та нерівності. 2 Викладач
Гаєвський М.В.
26.11 Ірраціональні рівняння та нерівності. 2 Професор
Кушнір В.А.
3.12 Показникові рівняння та нерівності. 2 Старший викладач Нарадовий В. В.
10.12 Логарифмічні рівняння та нерівності. 2 Професор
Кушнір В.А.
17.12 Тригонометричні рівняння та нерівності. 2 Професор
Філєр З.Ю.
24.12 Арифметична та геометрична прогресії. 2 Професор
Волков Ю.І.
21.01 Елементарні функції та їх властивості 2

Доцент

Войналович Н.М.

28.01 Побудова графіків функцій методом геометричних перетворень. 2 Старший викладач
Шевченко Н.Г.
4.02 Похідна функції, її геометричний та фізичний зміст. 2

Доцент

Вороний О. М.

11.02 Дослідження функції за допомогою похідної. Побудова графіків функції. 2 Викладач
Гаєвський М.В.
18.02 Первісна та визначений інтеграл. 2

Доцент

Ключник І. Г.

25.02 Елементи комбінаторики. 2 Професор
Волков Ю.І.
4.03 Початки теорії ймовірностей та елементи статистики. 2

Доцент

Яременко Л. І.

ІІ. Геометрія 24  
11.03 Трикутники та їх властивості. 2 Старший викладач Нарадовий В. В.
18.03 Прямокутні та рівнобедрені трикутники. 2 Доцент
Нічишина В.В.
25.03 Чотирикутники. 2

Доцент

Войналович Н.М.

1.04 Многокутники. 2

Доцент

Паращук С. Д.

8.04 Коло і круг та їх елементи. 2

Доцент

Халецька З. П.

15.04 Аксіоми стереометрії. Прямі та площини у просторі. 2 Доцент
Ізюмченко Л.В.
22.04 Призма та піраміда. 2

Старший викладач Макарчук О. П.

 

29.04 Циліндр та конус. 2 Старший викладач Ботузова Ю. В.
6.05 Куля. 2 Доцент
Ізюмченко Л.В.
13.05 Координати та вектори. 2 Доцент
Яременко Ю.В.
20.05 Перетворення фігур. 2 Доцент
Яременко Ю.В.
27.05 Найпростіші геометричні фігури на площині. 2

Старший викладач Макарчук О. П.

 

  ВСЬОГО 60