Проєкти

  • Gender Studies Curriculum: A Step for Democracy and Peace in EU-Neighbouring Countries with Different Traditions (GeSt) 2015-2019 (561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP)
  • Subnational gender equality: balance of EU values and Ukrainian realities (SubGend) 2022-2025 (101047451 ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH).

Міжнародні відрядження

  • Sultan Moulay Slimane University, Morocco 2016;
  • Higher Institute of Fine Art of Sousse, Tunisia 2016;
  • Central European University, Budapest, Hungary 2017;
  • Aristotle University of Thessaloniki, Greece 2018,
  • Sidi Mohammed Ben Abdellah University, Morocco 2018

Публікації

Монографії, посібники, наукові звіти / Monographs, manuals, scientific reports

2022

Акбаш К.С., Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я. Mathematical and statistical methods in humanitarian research. Current aspects of the development of physical and mathematical sciences in the era of digitalization: Scientific monograph. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2022. 148 p. (5–39) https://doi.org/10.30525/978-9934-26-271-5-1

2019

Акбаш К.С., Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я. Теоретико-прикладні основи гендерних досліджень. Навчальний посібник. Кропивницький, Видавець Лисенко В.Ф., 2019. 349 с. (текст книги), (E-Book),(книга в репозитарії університету)

Статті групи А (індексовані в Scopus, Web of Science) / Group A articles (indexed in Scopus, Web of Science)

2019

Akbash K., Pasichnyk N., Rizhniak R. Adaptation of the UN’s gender inequality index to Ukraine’s regions. Regional Statistics. 9 (2). P. 190–212. https://doi.org/10.15196/RS090208

2018

Akbash K., Pasichnyk N., Rizhniak R. Generalization of calculation methods for gender indices in demographic and social statistics. Regional Statistics. 8 (2). P. 170–183. https://doi.org/10.15196/RS080205

Статті групи Б (у фахових наукових журналах України) / Articles of group B (in professional scientific journals of Ukraine)

2022

Акбаш К.С., Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я. Прогностичний аналіз індексу глобального гендерного розриву для України [Prognostic Analysis of the Global Gender Gap Index for Ukraine]. Статистика України. 3–4. С. 98–108. http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/7270/1/SU_2022%233-4_fin-98-108.pdf

Пасічник Н.О., Лупан І.В. Гендерні аспекти «прихованого навачального плану» [GENDER ASPECTS OF THE «HIDDEN CURRICULUM»]. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 204. С.51–57. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-51-57

2019

Акбаш К.С., Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я. Статистичний аналіз гендерного розвитку регіонів України [A Statistical Analysis of Gender Development in Ukrainian Regions]. Статистика України. 3 (86). С. 90–99. https://doi.org/10.31767/su.3(86)2019.03.10

2017

Акбаш К.С., Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я. Аналіз анкетування з гендерної тематики студентів з використанням показників питомої асиметрії [The analysis of questionnaire on gender issues of  students of the faculty with the use of specific indicators of asymmetry]. Науково-теоретичний альманах «Грані». 20. 6 (146). С. 5–16. https://doi.org/10.15421/171777

Акбаш К.С., Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я. Визначення показників розподілу гендерних груп за характерними ознаками [Determination of Indicators of the Gender Groups Distribution by Characteristic Features]. Статистика України. 2 (77). С. 6–12. https://doi.org/10.31767/su.2(77).2017.02.01

Акбаш К.С., Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я. Визначення показників розподілу характерних ознак у гендерних групах (на прикладі студентів факультету) [The Definition of Indicators of the Allocation of the Characteristic Features in Gender Groups (on an Example of Faculty Students)]. Наукові записки Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 31. С. 236–244. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6872/1/Z_31_2017%20.pdf

Акбаш К.С., Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я. Гендерна (не-) рівність у взаємовідносинах працівників факультету на основі аналізу показників питомого паритету [GENDER (IN)EQUALITY IN THE RELATIONS BETWEEN EMPLOYEES OF THE FACULTY BASED ON AN ANALYSIS OF SPECIFIC PARITET]. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 159. С. 30–43. https://www.cuspu.edu.ua/images/download-files/naukovi-zapysky/159/7.pdf

Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я. Gender parity in Educational Sphere of Kirovograd Region. Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]: Педагогічні науки. 78 (3). С. 193–199. https://ps.journal.kspu.edu/index.php/ps/article/view/3493

Авторські свідоцтва

2023

Пасічник Н.О., Акбаш К.С., Ріжняк Р.Я., Клочек Л.В., Матвєєв О.Д., Соболь Є.Ю., Суслова Ю.Ю., Фурсикова Т.В. Літературний письмовий твір наукового характеру «Алгоритм проведення літньої школи «Тренінг з гендерної рівності». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 115991 від 19.01.2023 р.

Пасічник Н.О., Акбаш К.С., Ріжняк Р.Я. Літературний письмовий твір наукового характеру «Методика регіональної адаптації індексу гендерної нерівності». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 115623 від 09.01.2023 р.

Пасічник Н.О., Акбаш К.С., Ріжняк Р.Я. Літературний письмовий твір наукового характеру «Методика регіональної адаптації індексу гендерного розвитку». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 115622 від 09.01.2023 р.

2022

Пасічник Н.О., Акбаш К.С., Ріжняк Р.Я., Клочек Л.В., Матвєєв О.Д., Соболь Є.Ю., Суслова Ю.Ю., Фурсикова Т.В. Літературний письмовий твір наукового характеру «Механізм та етапи реалізації проєкту «Субнаціональна гендерна рівність: баланс цінностей ЄС та українських реалій». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 113006 від 19.05.2022 р.

Пасічник Н.О., Акбаш К.С., Ріжняк Р.Я. Літературний письмовий твір наукового характеру «Концепція та методологія проєкту «Субнаціональна гендерна рівність: баланс цінностей ЄС та українських реалій». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 112924 від 12.05.2022 р.

2018

Пасічник Н.О., Акбаш К.С., Ріжняк Р.Я., Авраменко О.В. Літературний письмовий твір наукового характеру «Змістовна концепція навчального посібника «Теоретико-прикладні основи гендерних досліджень». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 79476 від 01.06.2018 р.

2017

Пасічник Н.О., Акбаш К.С., Ріжняк Р.Я. Практичний посібник «Статистика та індикатори сфери освіти з урахуванням гендерного фактору». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 74814 від 17.11.2017 р.

Матеріали конференцій

2022

Пасічник,Н.О., Ріжняк Р.Я. Математико-статистичні методи в гуманітарних дослідженнях як предмет вивчення в науково-освітньому процесі в університеті. Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХVІІ Всеукр. конф. молодих учених та спец., присвяч. 180-річниці від дня народження Анастасія Єгоровича Зайкевича (1842–1931), Київ, 19-20 трав. 2022 р. / НААН, ННСГБ. Вінниця: ТВОРИ, 2022. С. 406–409.

2021

Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я. Просвітницька діяльність з гендерної проблематики: контекст роботи з цільовими групами. Fundamental and applied research in the modern world. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Boston, USA. 2021. pp. 772-777. https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-fundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-17-19-marta-2021-goda-boston-ssha-arhiv/