Проєкти

  • Дослідницький проєкт за програмою розвитку освіти Кіровоградської області «Наукометрія та змістовна характеристика регіональної науки».

Публікації

Монографії, посібники, наукові звіти / Monographs, manuals, scientific reports

2021

Акбаш К.С., Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я. Відображення особливостей освітнього, наукового й соціального середовища в текстах місій закладів вищої освіти України. Аналітичний звіт / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Міждисциплінарний науковий центр прикладних досліджень. Кропивницький, 2021. – 124 с. (протокол № 8 від 28.12.2021 р.)

Статті групи А (індексовані в Scopus, Web of Science) / Group A articles (indexed in Scopus, Web of Science)

2021

Akbash K., Pasichnyk N., Rizhniak R. Analysis of key factors of influence on scientometric indicators of higher educational institutions of Ukraine. International Journal of Educational Development. 81. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2020.102330

Статті групи Б (у фахових наукових журналах України) / Articles of group B (in professional scientific journals of Ukraine)

2021

Акбаш К.С., Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я. Публікаційна активність учених педагогічних університетів України (2010–2020 рр.) через призму баз даних Scopus та Web of Science [THE PUBLICATION ACTIVITY OF SCIENTISTS FROM PEDAGOGICAL UNIVERSITIES OF UKRAINE (2010–2020) THROUGH THE PRISM OF SCOPUS AND WEB OF SCIENCE DATABASES]. Наука та наукознавство. 1 (111). С. 63–80. https://doi.org/10.15407/sofs2021.01.063

Акбаш К.С., Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я. Аналіз факторів впливу на наукометричні показники вчених педагогічних закладів вищої освіти України [An Analysis of the Factors with Influence on Scientometric Indicators of Researchers from Pedagogical Universities of Ukraine]. Статистика України. 4. С. 34–42. https://doi.org/10.31767/su.4(95)2021.04.04

2020

Акбаш К.С., Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я. Прогностичний аналіз публікаційної активності науковців університетів України у контексті їх входження до рейтингу QS World University Rankings [A Prognostic Analysis of the Publication Activity of Scientists from Ukrainian Universities in the Context of Their Entry in the QS World University Rankings]. Статистика України. 4. С. 61–71. https://su-journal.com.ua/index.php/journal/article/view/316

Авторські свідоцтва

2022

Пасічник Н.О., Акбаш К.С., Ріжняк Р.Я. Літературний письмовий твір наукового характеру «Аналітичний звіт «Відображення особливостей освітнього, наукового та соціального середовища в текстах місій закладів вищої освіти України». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 112914 від 11.05.2022 р.

Матеріали конференцій

2022

Акбаш К.С., Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я. Публікаційна активність учених педагогічних університетів України (2010–2020 рр.): показники та фактори впливу. Interdisciplinary research: scientific horizons and perspectives: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the III International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2), May 6, 2022. Vilnius, Republic of Lithuania: European Scientific Platform. С. 37–39.

Baranchenko Ye., Akbash K. Challenges to the career advancement of Black, Asian and minority ethnic (BAME) academic staff in the UK business schools: Exploring institutional and social barriers Integrating organizational research: individual, team, organizational and multilevel perspectives: 6th International Conference on Management and Organization : conference abstracts : Ljubljana, 23-24 June 2022 / editors Tomislav Hernaus Aleša Saša Sitar. - Ljubljana : The Slovenian Academy of Management, 2022. ISBN 978-961-94726-3-7 p.76-77

Пасічник,Н.О., Ріжняк Р.Я. Математико-статистичні методи в гуманітарних дослідженнях як предмет вивчення в науково-освітньому процесі в університеті. Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХVІІ Всеукр. конф. молодих учених та спец., присвяч. 180-річниці від дня народження Анастасія Єгоровича Зайкевича (1842–1931), Київ, 19-20 трав. 2022 р. / НААН, ННСГБ. Вінниця: ТВОРИ, 2022. С. 406–409.