Textbooks (Навчальні посібники):

Textbook Акбаш К.С., Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я. «Теоретико-прикладні основи гендерних досліджень. Навчальний посібник»/ Kateryna Akbash, Natalia Pasichnyk, Renat Rizhniak “Theoretical and applied foundation of gender studies”.

http://gestproject.eu/wp-content/uploads/2019/02/Akbash-Pasichnyk-Rizhniak-Theoretical-and-Applied-Basis-of-Gender-Studies-002.pdf 

АкПаРя

 

Textbook (E-Book) Акбаш К.С., Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я. «Теоретико-прикладні основи гендерних досліджень. Навчальний посібник» / Kateryna Akbash, Natalia Pasichnyk, Renat Rizhniak “Theoretical and applied foundation of gender studies”.

http://gestproject.eu/wp-content/uploads/2019/02/Akbash-Pasichnyk-Rizhniak-E-VERSION-Theoretical-and-Applied-Basis-of-Gender-Studies.pdf 

АкПаРя3

 

Textbook Лупан І.В. «Вибіркові обстеження психології, соціології та педагогіці»/ Iryna Lupan “Sample Surveys in psychology, sociology and pedagogy”.

http://gestproject.eu/wp-content/uploads/2019/02/Lupan-Sample-Surveys-in-Psichology-Sociology-and-Pedagogy.pdf 

Лупан

 

Textbook Яременко Л.І., Лупан І.В. «Кількісні методи у поведінкових науках» / Liudmyla Yaremenko, Iryna Lupan“Quantitative methods in behavioral sciences”.

http://gestproject.eu/educational-materials/textbooks-and-manuals/ 

Яр

 

Joint Educational Materials (Спільні навчальні матеріали):

Gender Studies Curriculum at Ukrainian Universities: A Compendium of Resources/ Програми гендерних студій в українських університетах. /За ред. О.Л. Зінюк. «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника». – Івано-Франківськ : ДВНЗ, 2019. – 788.

http://gestproject.eu/wp-content/uploads/2019/02/Ukraine-Compendium.pdf 

укркоп

Gender Studies: Collection of e-learning tests and assignments (in Ukrainian)/ Гендерні студії: база тестових завдань з дисциплін спеціалізації. /За ред. І.В.Лупан. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2019. – 144 с.

http://gestproject.eu/wp-content/uploads/2019/02/GeSt-Manual-GenderTests.pdf 

Тести

 

Educational Resources in Gender Studies: An Interregional Compendium.

http://gestproject.eu/wp-content/uploads/2019/02/Educational-Resources-in-Gender-Studies-An-Interregional-Compendium-SHORT.pdf 

межкоп