kucenko

старший викладач

Наукові інтереси: підготовка майбутніх учителів технологій. 

Автор понад 10 наукових та навчально-методичних праць.

Куценко Т.В. народилася 28 грудня 1962 року в селищі Казанка Миколаївської області.

В 1980 році успішно закінчила Казанківську середню школу № 1.

В 1982 році вступила до Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування.

В 1987р. закінчила Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування за спеціальністю інженер технолог швейних виробів і була направлена за розподілом на Кіровоградську фабрику індпошиву та ремонту одягу.

З 1993 р. працювала майстром виробничого навчання в Кіровоградському СПТУ № 14.

З 1995 по 2003 р. працювала вчителем трудового навчання в Кіровоградській ЗОШ № 24. За роки роботи в школі підготувала сім переможців обласних олімпіад з трудового навчання, а також учениця Коломієць Марина була двічі переможцем Всеукраїнської олімпіади в 9 та 11 класі.

В 2004 р. закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка за спеціальністю вчитель трудового навчання.

З 2003 р. працювала на посаді асистента, з2010р. – на посаді старшого викладача кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання, з 2013р. – кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності КДПУім. В. Винниченка.

Куценко Т.В. викладає лекції, лабораторні та практичні заняття, із таких дисциплін: теорія та методика трудового навчання (обслуговуюча праця), методика викладання професійних дисциплін, швейне матеріалознавство, проектно-технологічна діяльність.

Здійснювала загальне керівництво педагогічною практикою студентів IV - V курсів стаціонарної та заочної форми навчання. Була керівником технологічних і безвідривних практик.  Брала участь у підготовці студентів до Всеукраїнської студентської олімпіади.

З 2005 по2010 р. була обрана членом профспілки університету працювала в комісії з соціально-економічних питань. На звітно-виборних профспілкових зборах кафедри 2010 р. обрана головою профгрупи кафедри загально-технічних дисциплін та методики трудового навчання.   

Постійно бере участь у звітних науково-практичних конференціях викладачів та співробітників університету за наслідками науково-дослідницької роботи. Проходила стажування на базі Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України в 2009р.

Надруковано понад 10 публікацій, в тому числі 6 статей дві з них у фаховому журналі «Трудова підготовка в закладах освіти».

 

Основні публікації:

  1. Підвищення ефективності організації самостійної роботи студентів напрямку «Технологічна освіта» при використанні мультимедійного курсу. Наукові записки.-Випуск 77. ч.2. Серія:Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2008. – С. 245-249.
  2. Перші кроки до професії. Методичний посібник з педагогічної практики. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2006. – С. 22-25, 38-40.
  3. В.О. Сухомлинський про трудове виховання школярів // Трудова підготовка в закладах освіти. 2009.– № 4. – С. 17-20.
  4. Метод проектів у навчальній діяльності школярів // Трудова підготовка в закладах освіти. 2006. – № 4. – С 25.

 Профіль в Google Scholar