kucenko

старший викладач

 

Наукові інтереси: підготовка майбутніх учителів трудового навчання та технологій і педагогів професійної освіти (Технологія виробів легкої промисловості).

Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

Куценко Т.В. у 1987 році закінчила Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування за спеціальністю інженер технолог швейних виробів і була направлена за розподілом на Кіровоградську фабрику індпошиву та ремонту одягу.

З 1993 по 1995 рік працювала майстром виробничого навчання в Кіровоградському СПТУ № 14.

З 1995 по 2003 р. працювала вчителем трудового навчання в Кіровоградській ЗОШ № 24. За роки роботи в школі підготувала сім переможців обласних олімпіад з трудового навчання та двічі переможців Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання в 9 та 11 класі.

В 2004 р. закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка за спеціальністю вчитель трудового навчання.

З 2003 року працювала на посаді асистента, а з 2010 р. – на посаді старшого викладача кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання, з 2013 р. – кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності КДПУ ім. В. Винниченка.

Куценко Т.В. викладає лекції, лабораторні та практичні заняття, із дисциплін: ОР «бакалавр»: технологічний практикум, народні ремесла, матеріалознавство виробів і обладнання легкої промисловості.

ОПР ПО ТВЛП «бакалавр»: Матеріалознавство виробів легкої промисловості, машини і апарати легкої промисловості, виробниче навчання.

Здійснює загальне керівництво педагогічною практикою бакалаврів денної та заочної форми навчання. Здійснює методичне керівництво навчально-технологічними та виробничими практиками. Здійснює наукове керівництво курсовими роботами та дипломними проєктами.

З 2010 р. очолює профспілкову організацію кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності. Як член профбюро, відповідає за волонтерство на фізико-математичному факультеті.

Постійно бере участь у звітних науково-практичних конференціях викладачів та співробітників університету за наслідками науково-дослідницької роботи.

Є постійним керівником студентських наукових гуртків та проблемних груп.

Бере активну участь у підготовці студентів до предметних олімпіад та творчих конкурсів. Підготувала лауреата Міжнародного конкурсу творчих робіт «Prime Art» Парфьонову Олександру (група ПО17Б), що проходив у м. Катовіце в Польщі в 2020 році.

Куценко Т.В. пройшла підвищення кваліфікації у формі стажування:

 1. Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка. Сертифікат серія ДО № 182. Тема: «Розроблення дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка КДПУ, moodle-КДПУ». Дата видачі – 26.04.2016 р.
 2. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Тема: «Підвищення ефективності підготовки учителів (викладачів) спеціальності «Трудове навчання. Технології» та професійної освіти «Технологія виробів легкої промисловості». Дата видачі – 06.03.2020 №61 довідка про проходження стажування. Звіт затверджено наказом ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка №  81-ун від 14.07.2020 р.
 1. Українська інженерно-педагогічна академія свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 02071228/005620-20 з 1 грудня 2020 р. по 11 грудня 2020 р Стажування з дисциплін: «Матеріалознавство виробів легкої промисловості», «Виробниче навчання», «Технологічний практикум», «Народні ремесла», «Прикладна творчість».  Звіт затверджено наказом ректора ЦДПУ №161/1-ун від 23 грудня 2020 року.

Надруковано понад 20 публікацій, в тому числі 10 статей три з них у фахових журналах: «Трудова підготовка в закладах освіти», «Технічна естетика і дизайн»

 Основні публікації:

 1. Використання новітніх технологій у виготовленні текстильних матеріалів із заданими властивостями. Наукові записки. Випуск 12. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 2. Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. С. 179-184.
 2. Формування національно-патріотичних цінностей у майбутніх вчителів трудового навчання та технологій. Наукові записки. Випуск 11. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 3. Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. С. 121-124.
 3. Створення сценічного костюма для дитячого хореографічного колективу. Технічна естетика і дизайн. Випуск 14. К.: КНУБА, 2018. С. 71 - 77 (в співавторстві).
 4. Осмислюючи В.Сухомлинського: трудове навчання як навчальний предмет у сучасній українській школі. Наукові записки. Випуск 172. Серія : Педагогічні науки. Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2018. С. 81-85. (в співавторстві).
 5. Виробнича практика магістрантів: програма та методичні рекомендації: посібник. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017. 92 с. (в співавторстві).
 6. Технологія виробів легкої промисловості. Виробнича (педагогічна) практика. Програма та методичні рекомендації для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 015 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)»: посібник. Кропивницький: РВВ ЦДПУ імені В. Винниченка, 2020. 47 с. (в співавторстві).
 7. Матеріалознавство виробів легкої промисловості. Лабораторний практикум. Частина 1. Навчально-методичний посібник. Кропивницький: ФОП Піскова М.А., 2020. 40 с. (в співавторстві).
 8. Матеріалознавство виробів легкої промисловості. Лабораторний практикум. Частина 2. Навчально-методичний посібник. Кропивницький: ФОП Піскова М.А., 2020. 63 с. (в співавторстві).

 Профіль в Google Scholar