grin

кандидат технічних наук, старший викладач

 

Тема кандидатської дисертації: «Удосконалення формоутворення дисковим інструментом з внутрішньою конічною виробною поверхнею черв‘яків з угнутим профілем витка» (2010 р.)

Наукові інтереси: проблеми методики технологічної освіти у вищій школі. 

Автор 13 друкованих праць

Гринь Д. В. в 2004 р. закінчив Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю «Металорізальне обладнання». Захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.03.01 на тему «Удосконалення формоутворення дисковим інструментом з внутрішньою конічною виробною поверхнею черв‘яків з угнутим профілем витка»4 червня 2010 р. у спеціалізованій вченій раді К 23.073.02 у Кіровоградському національному технічному університеті.

З 2012р.до теперішнього часу працює на посаді старшого викладача кафедри загально-технічних дисциплін та методики трудового навчання, з 2013р. – кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності КДПУ ім. В. Винниченка.

Гринь Д. В. викладає такі лекційні курси, як «Обробка металів різанням», «Паливно-мастильні матеріали», та практичні курси «Практикум в навчальних майстернях», «Практикум "автосправа"», «Художня обробка металів».

Має 13 публікацій загальним обсягом 3,1 друковані аркуші, серед яких 9 статей у фахових наукових виданнях, 3 тези у матеріалах науково-практичних конференцій, 1 автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, в тому числі після захисту дисертації 4 статті за науковою спеціальністю та методичного характеру у фахових виданнях, 1 тези доповіді на науково практичній конференції.

 

Основні опубліковані праці:

  1. Підготовка студентів напряму технологічна освіта з обробки конструкційних матеріалів. Наукові записки. – Випуск 4 ч.1. – Серія : проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 293–296
  2. Деякі аспекти викладання основ виробництва для студентів напрямку «Технологічна освіта». Матеріали науково-практичної конфеенції, м.  Кіровоград 17-18 травня 2013 р. – Кіровоград: Вид-во ПП «Ексклюзив-Систем», 2013. – С. 181–183.
  3. Вдосконалення процесу формоутворення черв‘яків з угнутим профілем. Мат. восьмої Всеукр. молод. наук.-техн. конференції «Машинобудування очима молодих». – Луцьк ЛНТУ, 2008. –  С. 106-107.

 Профіль в Google Scholar