chubarкандидат педагогічних наук, доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Професійне навчання старшокласників в умовах бригадних форм організації праці» (1992 р.)

Наукові інтереси: профільне навчання старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів технологіям виробництва.

Автор більше 60 наукових та навчально-методичних праць із яких 6 навчально-методичні посібники

У 1961 році вступив до Кіровоградського державного педагогічного інституту на фізико-математичний факультет на спеціальність фізика та загальнотехнічні дисципліни, який  закінчив у 1968 році. З 1963 року по 1966 рік перебував у лавах Радянської Армії. Військова служба проходила у Київському та Ленінградському військових округах. У 1969 році  вступив до Ленінградського електротехнічного інституту, який закінчив у 1973 році. З 1986 по 1988 рік  був пошукувачем НДІ Трудового навчання та професійної орієнтації АПН СРСР м. Москва. У 1987 році почав працювати у Кіровоградському державному педагогічного інституті на посаді викладача кафедри методики фізики та  ТЗН . У 1988 році вступив до аспірантури у НДІ Трудового навчання та професійної орієнтації АПН СРСР м. Москва.

У 1992 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеня  кандидата педагогічних наук й був переведений на посаду старшого викладача. З 1993 року по 1996 перебував на посаді завідувача кафедри теоретичної фізики та загально-технічних дисциплін. У 1995 році було присвоєно вчене звання доцента. У 1997 році був обраний на посаду завідувача кафедри загальнотехнічних  дисциплін та методики трудового навчання.

З 2002 року працює доцентом вище зазначеної кафедри на якій викладає курси: електротехніка, теорія механізмів і машин, деталі машин, вибрані питання технічної механіки та вибрані питання технічного креслення.

Автор більше 60 наукових та навчально-методичних праць з яких 6 навчально-методичні посібники, зокрема «Електротехніка» та «Металообробка». За час роботи у педагогічному університеті нагороджувався грамотами обласного управління освіти, міського голови та ректора університету.

 

Основні публікації:

  1. Вдосконалення фахової підготовки вчителів трудового навчання у зв’язку з уведенням профільного навчання старшокласників. // Наукові записки. Вип. 60, Ч – 2. Серія. Пед. науки. Кіровоград РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка. 2005. – С. 362-365.
  2. Фахові підготовки вчителів трудового навчання до профільного навчання старшокласників технологіям виробництва. // Наукові записки. Вип. 72. Ч – 1. Серія. Пед. науки. Кіровоград РВЦ КДПУ ім.. В.Винниченка. 2007. – С. 240-244.
  3. Удосконалення техніко-технологічної підготовки старшокласників у процесі профільного навчання технологіям виробництва // Наукові записки. Вип. 77. Ч – 2. Серія. Пед. науки. Кіровоград РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка. 2008. – С. 123-127.
  4. Система вправ у процесі профільного навчання старшокласників технологіям виробництва. // Педагогіка вищої та середньої школи. Збірник наукових праць. № 22. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів / Кривий Ріг. КДПУ. 2008. – С. 243-253.
  5. Орієнтація старшокласників на робітничі професії в процесі профільного навчання технологіям виробництва. // Збірник наукових праць. Вип. 19 / Вінниця. 2008. – С. 149-153.
  6. Реалізація взаємозв’язків загальноосвітніх і професійних знань в процесі профільного навчання старшокласників технологіям виробництва. // Наукові записки. Вип. 82. Ч – 1. Серія: Пед. науки. Кіровоград РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка. 2009. – С. 239-243.
  7. Формування в старшокласників твердого ставлення до праці в процесі профільного навчання старшокласників технологіям виробництва. // Наукові записки. Вип. 83. Ч – 1. Серія: Пед. науки. Кіровоград РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка. 2009. –С. 217-221.

 Профіль в Google Scholar