chubarкандидат педагогічних наук, доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Професійне навчання старшокласників в умовах бригадних форм організації праці» (1992 р.)

Наукові інтереси:  Профільне навчання старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів технологій виробництва.

Автор більше 100 наукових та навчально-методичних праць із яких 6 навчально-методичні посібники, 1 колективна монографія (зарубіжне видання), 1 авторське свідоцтво на винахід тощо.

 У 1961 році вступив до Кіровоградського державного педагогічного інституту на фізико-математичний факультет на спеціальність фізика та загальнотехнічні дисципліни, який  закінчив у 1968 році. З 1963 року по 1966 рік перебував у лавах Радянської Армії. Військова служба проходила у Київському та Ленінградському військових округах. У 1969 році  вступив до Ленінградського електротехнічного інституту, який закінчив у 1973 році. З 1986 по 1988 рік  був пошукувачем НДІ Трудового навчання та професійної орієнтації АПН СРСР м. Москва. У 1987 році почав працювати у Кіровоградському державному педагогічного інституті на посаді викладача кафедри методики фізики та  ТЗН . У 1988 році вступив до аспірантури у НДІ Трудового навчання та професійної орієнтації АПН СРСР м. Москва.

У 1992 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеня  кандидата педагогічних наук й був переведений на посаду старшого викладача. З 1993 року по 1996 перебував на посаді завідувача кафедри теоретичної фізики та загально-технічних дисциплін. У 1995 році було присвоєно вчене звання доцента. У 1997 році був обраний на посаду завідувача кафедри загальнотехнічних  дисциплін та методики трудового навчання.

З 2002 року працює доцентом вище зазначеної кафедри на якій викладає курси: електротехніка, теорія механізмів і машин, деталі машин, вибрані питання технічної механіки та вибрані питання технічного креслення.

Опубліковано понад 100 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації:

  1. Особистісно-орієнтований підхід у процесі профільного навчання старшокласників технологій виробництва./. Наукові записки / Ред кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. Випуск 183. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім.. В. Винниченка, 2019. Index Copernicus, Google Scholar, Academic Journals, Research Bible, World Cat. С. 165 – 169.
  2. Оптимізація реалізації освітніх технологій у процесі профільного навчання старшокласників технологій виробництва. Науковий твір. Авторське свідоцтво. №  97398 від 29. 04. 2020 р. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Рішення Мінекономіки про реєстрацію авторського права на твір за заявкою №98661 від 14. 04. 2020 р.
  3. Differentiation and individualization of profile training For high school students of technology / Modern approaches to knowledge management development. Collective monograph. Ljubljana, Slovenia Publisher: Ljubljana School of Business 2020. Pp. 208-221. Editorial Board Darko Bele, Lidija Weis.
  4. Improving key learning competencies of high School students in the process of specialized Technology training // Eurasian scientific congress. Theses of the 9th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2020. Pp. 59-68. Editor Komarytskyy M.L. Ph.D. in Economics, Associate Professor. (у співавторстві Klivnyak A.I) URL: https://sciconf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-eurasianscientific-congress-6-8-sentyabrya-2020-goda-barselona-ispaniya-arhiv/ (дата звернення: 14.11.2020)
  5. Формування ключових компетентностей в учнів старшої школи у процесі профільного навчання технологій виробництва. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (ЦДПУ ім. В. Винниченка). Кропивницький, 2020. Вип. 191. С. 185–189. Index Copernicus, Google Scholar, Academic Journals, Research Bible, World Cat, присвоєно ідентифікатор цифрового об’єкта DOI.

 

 Профіль в Google Scholar