Виробнича педагогічна практика у школі студентів – є одним із найважливіших етапів підготовки майбутнього вчителя, адже саме під час її проходження студенти отримують необхідні уміння і навички в практичній площині умов майбутньої професійної діяльності.

Бази практик – мережа закладів загальної середньої освіти 2021-2022 рр. ( У К Р А Ї Н А (osvita-mrk.gov.ua). Бази практики для студентів закріплюються спеціальним наказом університету на підставі договору з Управлінням освіти міської ради м. Кропивницького , або за клопотаннями закладів освіти Кіровоградської області чи інших областей. Пропозиції щодо цього вносяться деканами факультету та завідуючим педпрактикою ЦДПУ ім. В. Винниченка.

Виробнича практика відбувається на ІV курсі у 8 семестрі. Форма підсумкового контролю – диференційований залік. Тривалість практики для студентів спеціальностей 014 Середня освіта (Хімія) та 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) – 6 тижнів, для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Природничі науки) – 8 тижнів.

Мета педагогічної практики полягає у підготовці студентів до виконання основних функцій педагогічної діяльності вчителя, становленні і розвитку педагогічних компетенцій, формуванні професійних умінь і навичок під час застосування сучасних педагогічних технологій та нових інформаційних засобів навчання, у вихованні особистості майбутнього вчителя.

Педагогічна практика студентів педагогічного університету є важливою ланкою підготовки фахівців у системі вищої освіти. Під час практики не тільки закріплюються та поглиблюються теоретичні знання, яких набули студенти у закладах вищої освіти, а й формуються навички та вміння майбутньої педагогічної діяльності.

Завдання педагогічної практики:

  • формування умінь професійного й педагогічного спілкування з учнями;
  • формування індивідуального творчого стилю педагогічної діяльності, потреби в самоосвіті та самовдосконаленні;
  • ознайомлення із особливостями освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти;
  • вивчення навчально-методичної документації закладу загальної середньої освіти;
  • поглиблення і розширення теоретичних знань із фахових і психолого-педагогічних дисциплін, набутих студентами; застосування їх у розв’язанні конкретних педагогічних завдань під час практики;
  • формування у студентів психолого-педагогічних та методичних умінь викладання в закладі освіти;
  • формування вмінь організації та проведення виховних заходів у закладах загальної середньої освіти;
  • формування умінь застосовувати сучасні технології і методики навчання.

Під час проходження педагогічної практики у студентів є нагода ознайомитись зі змістом, об’ємом роботи та можливими проблемами у майбутній професійній діяльності вчителя та класного керівника.

Педагогічна практикаПедагогічна практика 1практика географія 2Педагогічна практика 3

Педагогічна практика 4 Педагогічна практика 5Педагогічна практика 6Педагогічна практика 7

Справжнім надбанням і допомогою під час проходження практики став сайт «Методична скарбничка ХБ16Б групи», який створили студенти.

Справжнім надбанням і допомогою під час проходження практики став сайт Методична скарбничка ХБ16Б групи

Відповідно до наказу ректора №137 від 23.12.2021 «Про особливості проведення виробничої практики в 2 семестрі 2021-2022 навчального року» в умовах карантинних обмежень проходження виробничої практики передбачено у таких формах:

  • очна – на базі закладів освіти, інших баз практики (за умови вакцинації двома дозами) на підставі розподілу студентів університету в установленому порядку

змішана – із застосуванням комп’ютерних технологій навчання, з виконанням практичних завдань у відео форматі (для невакцинованих студентів) https://www.cuspu.edu.ua/ua/oholoshennia/13277-do-uvahy-zdobuvachiv-osvity-dennoi-formy-navchannia