Виробнича педагогічна практика у школі студентів – є одним із найважливіших етапів підготовки майбутнього вчителя, адже саме під час її проходження студенти отримують необхідні уміння і навички в практичній площині умов майбутньої професійної діяльності.

Бази практик – мережа закладів загальної середньої освіти 2021-2022 рр. ( У К Р А Ї Н А (osvita-mrk.gov.ua). Бази практики для студентів закріплюються спеціальним наказом університету на підставі договору з Управлінням освіти міської ради м. Кропивницького , або за клопотаннями закладів освіти Кіровоградської області чи інших областей. Пропозиції щодо цього вносяться деканами факультету та завідуючим педпрактикою ЦДУ ім. В. Винниченка.

Виробнича практика відбувається на ІV курсі у 8 семестрі. Форма підсумкового контролю – диференційований залік. Тривалість практики для студентів спеціальностей 014 Середня освіта (Хімія) та 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) – 6 тижнів, для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Природничі науки) та 014 Середня освіта (Географія) – 8 тижнів.

Мета педагогічної практики полягає у підготовці студентів до виконання основних функцій педагогічної діяльності вчителя, становленні і розвитку педагогічних компетенцій, формуванні професійних умінь і навичок під час застосування сучасних педагогічних технологій та нових інформаційних засобів навчання, у вихованні особистості майбутнього вчителя.

Педагогічна практика студентів педагогічного університету є важливою ланкою підготовки фахівців у системі вищої освіти. Під час практики не тільки закріплюються та поглиблюються теоретичні знання, яких набули студенти у закладах вищої освіти, а й формуються навички та вміння майбутньої педагогічної діяльності.

Завдання педагогічної практики:

 • формування умінь професійного й педагогічного спілкування з учнями;
 • формування індивідуального творчого стилю педагогічної діяльності, потреби в самоосвіті та самовдосконаленні;
 • ознайомлення із особливостями освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти;
 • вивчення навчально-методичної документації закладу загальної середньої освіти;
 • поглиблення і розширення теоретичних знань із фахових і психолого-педагогічних дисциплін, набутих студентами; застосування їх у розв’язанні конкретних педагогічних завдань під час практики;
 • формування у студентів фахових компетентностей, психолого-педагогічних та методичних умінь;
 • формування умінь і навичок виконання професійних функцій вчителя: конструктивної, мобілізуючої, організаторської, комунікативної та інформативної;
 • вироблення умінь застосування сучасних технологій і методик навчання на уроках;
 • навчити студентів виконувати функції класного керівника, працювати з колективами учнів, батьками, проводити виховні заходи, індивідуальну виховну роботу з учнями, реалізовувати творчий, дослідницький підхід до педагогічної діяльності;
 • формування вмінь організації та проведення виховних заходів у закладах загальної середньої освіти;
 • виховання індивідуального творчого стилю педагогічної діяльності, потреби в самоосвіті;
 • розвивати й закріплювати у студентів повагу до педагогічної професії, виховувати національні, патріотичні, моральні, естетичні якості, стимулювати прагнення до вивчення спеціальних і педагогічних дисциплін та вдосконалення власних педагогічних здібностей.

Під час проходження педагогічної практики у студентів є нагода ознайомитись зі змістом, об’ємом роботи та можливими проблемами у майбутній професійній діяльності вчителя та класного керівника.

Педагогічна практикаПедагогічна практика 1практика географія 2Педагогічна практика 3Педагогічна практика 4 Педагогічна практика 5Педагогічна практика 6Педагогічна практика 7IMG 20200302 131535 702IMG 20210125 164108 849IMG 20210125 164111 261зображення viber 2023 03 01 20 56 46 962зображення viber 2023 03 01 20 56 48 665практшкола

Справжнім надбанням і допомогою під час проходження практики став сайт «Методична скарбничка ХБ16Б групи», який створили студенти.

Справжнім надбанням і допомогою під час проходження практики став сайт Методична скарбничка ХБ16Б групи

Враховуючи умови воєнного стану, в університеті запроваджується особливий порядок проходження виробничої практики у ІІ семестрі 2022-2023 року. Виробнича педагогічна практика у школі проводиться на базі закладів загальної середньої освіти в очній та змішаній формах.