Навчальна Комплексна практика (зоологія, ботаніка) відбувається на І курсі у 1,2 семестрі. Тривалість практики – 4 тижні. Форма підсумкового контролю – залік. Бази практики – території природно-заповідного фонду Кіровоградської області та Центральної України, Новопавлівський гранітний кар’єр (с. Новопавлівка), Соколівський гранітний кар’єр (с. Соколівське), Ігульські плавні, урочище Злодійська балка, дендропарк «Веселі Боковеньки», дендропарк «Софіївка» (м. Умань), с. Велика Северинка, с. Підгайці, Чорноліське лісництво, заповідник «Асканія Нова» (Херсонська область), природничі музеї та ботанічні сади м. Київ та м. Одеса.

Предметом комплексної практики з зоології та ботаніки є вивчення біологічної різноманітності рослин і тварин, вдосконалення навичок збирання та обробки рослинного та тваринного матеріалу, його аналіз та узагальнення. Міждисциплінарні зв’язки: зоологія, ботаніка (анатомія, морфологія та систематика рослин).

Метою комплексної практики є закріплення знань, отриманих при вивченні курсів зоології та ботаніки.

Основними завданнями практики є:

 • ознайомити студентів з основними еколого-фауністичними комплексами тварин району польової практики, демонструючи різноманіття видів та складність взаємозв’язків організмі між собою та з оточуючим середовищем;
 • ознайомити студентів з населенням тварин основних біотопів, біологічними рисами найбільш вагомих видів та їх значення в природі та господарській діяльності людини;
 • навчити розпізнавати види тварин за зовнішніми ознаками, голосами та слідам життєдіяльності. Особливу увагу звернути на види, що занесенні до Червоної Книги України;
 • надати студентам навички у проведенні екскурсій в природу, постановці спостережень за тваринами та зборі колекцій, що вкрай необхідно їм як майбутнім вчителям біології;
 • ознайомити студентів з основними принципами організації та методами проведення самостійних наукових досліджень з фауни та екології тварин;
 • закріплення знань, одержаних при вивченні морфології та систематики вищих рослин;
 • оволодіння навичками збирання гербарію, його оформлення, складання систематичних колекцій;
 • оволодіння методикою визначення рослин – пізнання різноманіття навколишнього світу є головною метою майбутнього викладача природничого циклу;
 • оволодіння методикою ведення польових спостережень, польового щоденника;
 • знайомство з практичним значенням поширених, рідкісних та особливо цікавих рослин;
 • знайомство з деякими методами аналізу флори;

вивчення рідкісних і зникаючих рослин Кіровоградської області.

НАВЧАЛЬНА КОМПЛЕКСНА ПРАКТИКА ЗООЛОГІЯ БОТАНІКАНАВЧАЛЬНА КОМПЛЕКСНА ПРАКТИКА ЗООЛОГІЯ БОТАНІКА2 НАВЧАЛЬНА КОМПЛЕКСНА ПРАКТИКА ЗООЛОГІЯ БОТАНІКА 1НАВЧАЛЬНА КОМПЛЕКСНА ПРАКТИКА ЗООЛОГІЯ БОТАНІКА 4НАВЧАЛЬНА КОМПЛЕКСНА ПРАКТИКА ЗООЛОГІЯ БОТАНІКА 3