Навчальна Комплексна практика (зоологія, ботаніка) відбувається на І та ІІ курсі у 2,4 семестрі. Тривалість практики – 4 тижні. Форма підсумкового контролю – заліки.

Місця та маршрути проходження практики визначаються керівниками практики для кожної групи студентів окремо. Орієнтовні місця проведення комплексної практики з фізіології рослин та екології: річкові долини і заплави Інгулу, Сугоклії та Біянки, гранітні відслонення в с. Соколівське та Новопавлівка, Новопавлівський гранітний кар’єр (с. Новопавлівка), Соколівський гранітний кар’єр (с. Соколівське), Ігульські плавні, урочище Злодійська балка, степові ділянки с. Велика Северинка, с. Підгайці, лісові рослинні угруповання в Чорноліському лісництві, дослідні ділянки та лабораторії біотехнології дослідного господарства «Еліта» (с. Созонівка, Кіровоградський р-н).

Метою комплексної практики з фізіології рослин та екології є оволодіння студентами сучасних методів, форм організації та знарядь праці в галузі їх майбутньої професії, формування на основі сформованих у закладі вищої освіти знань професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретного виду діяльності в реальних умовах, виховання потреби систематично поглиблювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Під час практичної підготовки поглиблюються і закріплюються теоретичні знання у сфері обраної спеціальності, закріплюються отримані теоретичні знання із загально-професійних і спеціальних дисциплін, студенти мають можливість оволодіти необхідними методами, уміннями і навичками із обраної спеціальності.

Основними завданнями комплексної практики з біології є:

  • проілюструвати теоретичний курси та закріпити знання студентів в галузі загальної екології, фізіології та екології рослин;
  • навчити студентів встановлювати взаємозв’язок між явищами в житті рослинного і тваринного світу та погодними умовами;
  • сформувати у студентів елементарні навички дослідницької роботи з об’єктами в природі та на дослідницькій ділянці;
  • ознайомити студентів із постановкою та проведенням польових демонстраційних дослідів, які можна використати при роботі в школі та позашкільних установах еколого-натуралістичної спрямованості.

Комплексна практика з біологіїКомплексна практика з біології 1Комплексна практика з біології 2Комплексна практика з біології 3Комплексна практика з біології 4Комплексна практика з біології 6Комплексна практика з біології 7Комплексна практика з біології 8Комплексна практика з біології 9