Практика проводиться для студентів першого курсу в кінці другого семестру у польових умовах на базі Національного природного парку «Бузький Гард» у Первомайського району Миколаївської області. Термін - 2 тижні.Складовими є топографічна, геологічна, метеорологічна практики.

Метою першої польової практики є закріплення теоретичних знань, набутих студентами під час занять в аудиторіях при вивченні курсів «Картографії з основами топографії», «Геологія», «Метеорологія», ознайомлення з природними об’єктами і процесами, формування компетентності щодо проведення польових геологічних досліджень, метеорологічних спостережень та топографічних зйомок місцевості, орієнтування на місцевості. Під час практики студенти також вчаться облаштовувати туристичний табір та використовувати деяке туристичне спорядження.

Під часпольового етапу практики проходять десятки кілометрів маршрутів, вивчають природні умови території (геологічна будова, рельєф, погодні і кліматичні умови), проводять вимірювання з використанням геологічних, метеорологічних, топографічних приладів, описують природні об’єкти з використанням щоденного нотування і фотографування, збирають колекції порід і мінералів. Студенти набувають навички описувати точки спостережень різноманітних геологічних вимірів, проводити окомірну та інструментальну зйомки місцевості, здійснювати метеорологічні спостереження, відбирати зразки і проби, вимірювати азимути, рівні радіоактивності тощо. Все це супроводжується складанням польових щоденників, роботою з літературою, картами тощо.

Камеральний етап практики включає щоденну обробку польових матеріалів (аналіз результатів маршруту, польових спостережень по кожному об’єкту та компоненту середовища (елементів рельєфу, геологічних відслонень, виходів підземних вод, параметрів стану повітряного середовища тощо), типізація об’єктів, уточнення їх генезису, віку, стадії розвитку, розбір і розкладання колекції порід і мінералів, редагування польових щоденників тощо) та завершальну роботу з підготовки звіту (обробка польових щоденників, складання карт, аналіз зібраного матеріалу, написання звіту, підготовка до його захисту, підсумковий контроль).

Під час практики студенти вчаться ставити намет, розпалювати вогнище, готувати їжу, переправлятись через перешкоди, а під час проведення культурно-виховних та оздоровчих заходів — швидко бігати, гарно співати і танцювати.

географія практики 1практика географія 5практика географія 10практика географія 12практика географія 16практика географія 175