ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Графік освітнього процесу 2021-2022

Розклад занять

Форми навчання:

Наказ № 140/1-ун від 22 вересня 2021 р. «Про тимчасовий перехід на дистанційне навчання»

Наказ № 141-ун від 23 вересня 2021 р. «Про особливості організації дистанційного навчання в університеті»

Наказ № 143/3-ун від 28 вересня 2021 р. «Про відновлення очної форми навчання для здовувачів освіти в університеті»

Наказ № 159-ун від 22 жовтня 2021 р. «Про організацію освітнього процесу в університеті під час епідемічної небезпеки»

Наказ № 171/1-ун від 12 листопада 2021 р. «Про перехід на змішану форму організації освітнього процесу»

Наказ № 192-ун від 13 грудня 2021 р. «Про відновлення очної форми навчання»

Наказ № 137 від 23 грудня 2021 р. «Про особливості проведення виробничої практики в 2 семестрі 2021-2022 навчального року»

Організація освітнього процесу в ЦДПУ

Положення про визнання результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті

Вільний вибір навчальних дисциплін:

Положення про вільний вибір дисциплін

Порядок вільного вибору навчальних дисциплін для створення індивідуальної освітньої траєкторії

Каталог вибіркових дисциплін:

– перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

дисципліни суспільно-гуманітарного профілю

дисципліни філологічного профілю

дисципліни спортивного, мистецького профілю

дисципліни психолого-педагогічного профілю

дисципліни фізико-математичного, природничого профілю

– другий (магістерський) рівень вищої освіти:

дисципліни суспільно-гуманітарного профілю

дисципліни філологічного профілю

дисципліни спортивного, мистецького профілю

дисципліни психолого-педагогічного профілю

дисципліни фізико-математичного, природничого профілю

Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю

Положення про академічну свободу та академічну доброчесність

СТУДЕНТСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ (об’єднання, спортсекції)

Студентська рада університету

Спортивні секції

Студпрофком університету

НА ДОПОМОГУ СТУДЕНТАМ:

Санаторій-профілакторій

Психологічна служба

Юридична клініка «Аrtium De Lex»

Служба сприяння працевлаштуванню студентів і випускників

Рада молодих вчених

Інклюзивна освіта

Доступність університету

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час навчання та відвідування ЦДПУ

СТУДЕНТСЬКА НАУКА

Студентські гуртки кафедри

Положення про студентські наукові гуртки та проблемні групи

СТИПЕНДІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

Положення про порядок призначення і виплати стипендії

Призначення стипендії здобувачів вищої освіти ЦДПУ ім.В.Винниченка

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ:

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти

Положення про програму обміну студентами

Положення про конкурсний відбір студентів на навчання за програмою обміну

Обговорення проєкту освітньої програми

Моніторингові опитування та Моніторингові опитування (результати)