LyashokKA

Освіта:  Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, природничо- географічний факультет, спеціальність: "Хімія" та здобула кваліфікацію вчителя хімії закладу загальної середньої освіти, 2019 рік.

Посада: старший лаборант  кафедри природничих наук і методик їхнього навчання

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, природничо- географічний факультет, спеціальність: «Природничі науки» та здобула кваліфікацію вчителя природничих наук, фізики, хімії, біології старшої школи закладу загальної середньої освіти, 2021 рік.

Напрями наукової та професійної діяльності: формування та розвиток професійної компетентності майбутніх учителів природничих наук; розвиток пізнавального інтересу учнів старшої школи до вивчення природничих наук.

Транслітерація імені: Kateryna Liashok

Профілі: Google Scholar

Професійна діяльність:

З 2019 – старший лаборант кафедри природничих наук та методик їхнього навчання ЦДПУ імені Володимира Винниченка.

з 2021 року - старший лаборант кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання ЦДПУ імені Володимира Винниченка

з 2022 року - старший лаборант кафедри природничих наук і  методик їхнього навчання ЦДПУ імені Володимира Винниченка

Сфера відповідальності: лабораторія органічної хімії

Публікації:

Статті у наукових фахових виданнях:

1. Ляшок К.А., Садовий М.І. Особливості навчання поняття енергії в інтегрованому курсі «Природничі науки». Технологічна та професійна освіта: всеукраїнський збірник наукових праць студентів, аспірантів, викладачів і вчителів закладів загальної середньої освіти. –Кропивницький, 2020 - № 6. С. 67-71.

Статті (у виданнях, які не включені до переліку фахових видань України)

1. Ляшок К.А., Плющ В.М. Методи визначення каротиноідів у рослинній сировині: теоретичний аспект Студентський науковий вісник. 2020. Вип. 23. Ч. 1. 400–403. (ЦДПУ ім. В. Винниченка).

Публікації за результатами участі в наукових конференціях:

  1. Ляшок К.А., Подопригора Н.В. Активізація пізнавального інтересу учнів старшої школи у вивченні природничих наук. Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 25-26 березня 2021 р.: матеріали конф. Кропивницький, 2021. C. 51–53.

  2. Ляшок К.А., Подопригора Н.В. Засоби активізації пізнавального інтересу учнів у навчанні природничих наук. Проблеми підготовки вчителів природничих наук на засадах інтеграції: всеукр. наук. – метод. семін., 13 листопада 2020 р.: матеріали конф. Умань, 2020. С. 51- 54.

  3. Ляшок К.А., Подопригора Н.В. Розвиток пізнавального інтересу учнів старшої школи до вивчення природничих наук // Актуальні проблеми природничої освіти: стратегії, технології та інновації: всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 14-24 жовт. 2019 р.: матеріали конф. Кропивницький, 2019. C. 66–69.