Прізвище, ім’я, по батькові керівника та членів проектної групи, найменування посади

(для сумісників – місце основної роботи, найменування посади)

Відомості про підвищення кваліфікації викладача (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі)

1

Плющ Валентина Миколаївна,

доктор педагогічних наук, в. о. зав. кафедрою, доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання

1. Стажування у Духовній Академії Університета Кардинала Стефана Вишинського, м. Варшава (Польща) спільно з інститутом Міжнародної Академічної і Наукової співпраці (IIASC) та Фундацією ADD, тема «Іновації в освіті та науці». Сертифікат № WU010/04 від 20.04.2018. Термін проходження стажування з 18 квітня по 21 квітня 2018 р.

Звіт про підвищення кваліфікації затверджено наказом ректора Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

№ 64-ун ід 02.05.2018 р.

2. Вища технічна школа в Катовіце (Республіка Польща) Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, м. Катовіце, Республіка Польща; науково-педагогічне стажування; тема: «Інновації в освіті. Інноваційні технології викладання фахових дисциплін» («Innovations in Education. Innovative Technologies for Teaching Professional Disciplines») , від 21.12.2020 р. (180 год.) Сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування) #35/12/2020. Термін проходження стажування з 21 вересня 2020 року по 21 грудня 2020 року.

Звіт про проходження стажування затверджено наказом ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка №12–ун 20.01.2021 р.

3. Університет імені Масарика, м. Брно, Чехія; за участю в міжнародному проекті «Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 столітті»/ «Transformation on Faculties of Education and Pedagogical Universities for XXI, century» за такими курсами:

3.1 Курс 1 «Внутрішня оцінка вищих навчальних закладів»/ «Quality in Higher Education»Quality in Higher Education» (22 жовтня – 15 грудня 2020 року, сертифікат на 40 годин); Сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування).

3.2 Курс 2 «Підтримка науковців в університетах, особливо у сфері науки і досліджень, та підвищення їхньої академічної мобільності»/ «Support of Science and Research in Higher Education» (20 жовтня – 14 грудня 2020 року, сертифікат на 40 годин). Сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування). Термін проходження стажування з 22 жовтня 2020 року по 15 грудня 2020 року

Звіт про проходження стажування затверджено наказом ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка №12–ун 20.01.2021 р.

4. Університет імені Масарика, м. Брно, Чехія, Certificate of participation for completing curs «Inclusion and Internationalization in Higher Education» within the framework Transformation of Faculties of Education and Pedagogical Universities for XXI century»/ «Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 ст.»Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 ст від 29.04.2021 р. (28 год.). Термін проходження стажування З 06 квітня 2021 року по 29 квітня 2021 року.

Звіт про проходження стажування затверджено наказом в.о.ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка №77–ун 03.06.2021 р.

5. ТОВ «Академія цифрового розвитку»; тема підвищення кваліфікації (стажування) «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти»Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти». Сертифікат про успішне завершення курсу № 2GW-078 «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти». Термін проходження стажування З 04 жовтня 2021 року по 18 жовтня 2021 року.

2

Бохан Юлія Володимирівна,

кандидат хімічних наук, доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та методики їхнього навчання

 

1. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; тема підвищення кваліфікації: «Використання інформаційних технологій при вивченні дисциплін природничо-математичного профілю». Сертифікат про підвищення кваліфікації № 59/18 від 12.06.2018 р. Термін проходження стажування з 29 травня 2018 року по 12 червня 2018 року

Звіт про підвищення кваліфікації затверджено наказом ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка №102-ун від 26.06.2018 р

2. Полтавський університет економіки і торгівлі/Poltava University of Economics and Trade; тема підвищення кваліфікації (стажування): «Використання ділових ігор в навчальному процесі (на прикладі викладання природничих наук)». Сертифікат про підвищення кваліфікації: ПК 01597997\00610-2020 від 21 березня 2020 року.

Термін проходження стажування з 16 березня 2020 року по 20 березня 2020 року

Звіт про проходження стажування затверджено наказом ректора ЦДПУ ім..В. Винниченка № 34/1-ун від 03.03.2021 р.

3. Полтавський університет економіки і торгівлі/Poltava University of Economics and Trade; тема підвищення кваліфікації (стажування): «Основи інклюзії.Створення індивідуального освітнього середовища дитині з особливими освітніми потребами». Сертифікат про підвищення кваліфікації: ПК 01597997\00076-2021 від 15 лютого2021 року. Термін проходження стажування з 08 лютого 2021 року по 12 лютого 2021 року

Звіт про проходження стажування затверджено наказом ректора ЦДПУ ім..В. Винниченка № 34/1-ун від 03.03.2021 р.

3

Гелевера Ольга Федорівна,

доцент кафедри природничих наук,хімії, географії  та методик їхнього навчання

1.Херсонський державний університет, кафедра екології та географії; тема: «Вивчення досвіду розробки та викладання навчальних дисциплін природничо-географічного циклу». Сертифікат про підвищення кваліфікації (Стажування) №105/47, виданий Херсонським державним університетом. Термін проходження стажування з 13 травня 2019 року по 07 червня 2019 року

Звіт про проходження стажування затверджено наказом в.о.ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка №107–ун від 26 червня 2019 року

2. Навчальна поїздка Німецької служби академічного обміну (DAAD); тема: «Вивчення досвіду розробки та викладання навчальних дисциплін природничо-географічного циклу, участь у заходах у німецьких університетах(семінарах, дискусіях, презентаціях)»» Термін проходження стажування з 12 жовтня 2019 року по 25 жовтня 2019 року

Звіт про проходження стажування затверджено наказом в.о.ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка №3–ун від 8 січня 2020 року.

4

Зарубіна Антоніна Володимирівна, старший викладач кафедри природничих наук,хімії, географії  та методик їхнього навчання

1.Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, кафедра економічної географії та екологічного менеджменту; тема: «Вивчення досвіду розробки та викладання навчальних дисциплін економічно-соціального та краєзнавчо-туристичного циклів». Довідкапро стажування від 24.04.2018 року №02/15-1137 Термін проходження стажування з 26 березня 2018 року по 20 квітня 2018 року

Звіт про проходження стажування затверджено наказом в.о.ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка №75–ун від 18 травня 2018 року

5

Клоц Євген Олександрович,

кандидат хімічних наук,

доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання

1. Державний вищий навчальний заклад “Український державний хіміко-технологічний університет; тема: «Застосування результатів  наукових досліджень у викладанні природничих дисциплін». Довідка про підсумки стажування № 33-36-39 від 28.11.2018 р. Термін проходження стажування з 22 жовтня 2018 року по 23 листопада 2018 року

Звіт про підвищення кваліфікації (стажування) затверджено наказом ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка  №184/1-ун від 12.12.2018 р

2. Національна академія педагогічних наук України ДВНЗ «Університет менеджемнту освіти» Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти. Підвищення кваліфікацію за категорією «Ректори, проректори університетів академій, інститутів» Реєстраційний номер № 889/18 у 08 червня 2018 р. Свідотство про підвищення кваліфікації СП 35830447/0889-18. Термін проходження стажування з 14 лютого 2018 по 08 червня 2018 року

Звіт про проходження стажування затверджено наказом ректора ЦДПУ ім..В. Винниченка № 64-ун від 02.05.2018 р.

6

Маслова Наталія Миколаївна,

кандидат географічних наук, старший викладач кафедри природничих наук,хімії, географії  та методик їхнього навчання

1. Криворізький державний педагогічний університет, кафедра економічної і соціальної географії та методики викладання. Довідка про проходження стажування на кафедрі економічної і соціальної географії та методики викладання Криворізького державного університету від 27 травня 2019 року №09/1-22. Термін проходження стажування з 22 квітня 2019 року по 17 травня 2019 року (з 22.04.2019 року по 03.05.2019 року очно; з 06.05.2019 року по 17.05.2019 року заочно)

Звіт про проходження стажування затверджено наказом в.о.ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка №110–ун від 2 липня 2019 року

2. Scientific Center of Innovative Reserches, Tallinn Estonia, Academy of Economics and Pedagogy, Prague,Czech Republic. «Innovative technology education geographical disciplines in higher and secondary education». Сертифікат №SCIR–2020–0096 Термін проходження стажування з 2 липня 2020 року по 6 серпня 2020 року

Звіт про проходження стажування затверджено наказом в.о.ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка №153–ун від 9 грудня 2020 року

3.Державний університет штату Південна Дакота (місто Брукінз, США); тема «Американська електоральна географія». Сертифікат від 23 листопада 2020 року, виданий державним університетом штату Південна Дакота. Термін проходження стажування з 5 вересня 2020 року по 7 листопада 2020 року

Звіт про проходження стажування затверджено наказом в.о.ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка №101–ун від 9 липня 2021 року

4. Полтавський університет економіки і торгівлі; тема «Основи інклюзії. Створення індивідуального освітнього середовища дитині з особливими потребами». Сертифікат: ПК 01597997/00083-2021. Термін проходження стажування з 08.02.2021 по 12.02.2021 року

7

Мирза-Сіденко Валентина Миколаївна,

кандидат біологічних наук, доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання.

1. Scientific Center of Innovative Researches, Tallinn Estonia, Academy of Economics and Pedagogy, Prague, Czech Republic; «Innovative technology education geographical disciplines in higher and secondary education» («Інноваційні технології викладання географічних дисциплін у вищій та середній освіті»). Сертифікат №SCIR -2020-0097

Звіт про проходження стажування затверджено наказом в.о.ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка №153–ун від 9 грудня 2020 року. Термін проходження стажування з 2 липня 2020 року 6 серпня 2020 року

8

Онойко Юрій Юрійович,

кандидат географічних наук, доцент кафедри природничих наук, хімії, географії, та методик їхнього навчання

1. Херсонський державний університет, кафедри екології та географії; тема: «Вивчення досвіду розробки та викладання навчальних дисциплін природничо-географічного циклу». Сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування) №36/97, виданий Херсонським державним університетом. Термін проходження стажування з 16 жовтня 2018 року по 9 листопада 2018 року

Звіт про проходження стажування затверджено наказом в.о.ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка №178–ун від 4 грудня 2018 року.

2. Державний університет штату Південна Дакота (місто Брукінз, США); тема: «Американська електоральна географія»». Сертифікат від 23.11.2020року виданий державним університетом штату Південна Дакота. Термін проходження стажування з 5 вересня 2020 року по 7 листопада 2020 року

Звіт про проходження стажування затверджено наказом в.о.ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка №101–ун від 9 липня 2021року

9

Подопригора Наталія Володимирівна,

доктор педагогічних наук, професор кафедри

природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання

1. Куявський університет Вроцлавек (Республіка Польща); науково-педагогічне стажування; тема: «Освіта в галузі природничих нук як складова частина системи освіти України та країн ЄС» за фахом «Природничі науки». Сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування) в обсязі 5 кредитів (180 годин). Термін проходження стажування з 25 березня по 05 квітня 2019 року.

Звіт про проходження стажування затверджено наказом ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка № 91 -  ун від 30.05.2019 р.

2. Вища технічна школа в Катовіце (Республіка Польща); науково-педагогічне стажування; тема: «Підвищення ефективності професійної підготовки у вузі» (досвід WyższaSzkoła Techniczna w Katowicach) за фахом «Природничі науки». Сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування) в обсязі 6 кредитів (180 годин). Термін проходження стажування з 17 червня 2019 по 22 вересня 2019 року заочно; з 23 вересня 2019 року по 30 вересня 2019 року очно

Звіт про проходження стажування затверджено наказом ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка №151 – ун 29.10.2019 р.

3. Університет імені Масарика, м. Брно, Чехія, Certificate of participation for completing curs «Inclusion and Internationalization in Higher Education» within the framework Transformation of Faculties of Education and Pedagogical Universities for XXI century»/ «Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 ст.»Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 ст від 29.04.2021 р. (28 год.). Термін проходження стажування з 06 квітня 2021 року по 29 квітня 2021 року

Звіт про проходження стажування затверджено наказом в.о.ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка №77–ун 3.06.2021 р

4.University of Bayreuth, Germany/Байройтський університет. Німеччина; тема: «Retraining in the field of teaching excellence»/ «Перепідготовка в сфері педагогічної майстерності». Сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування) від 07 грудня 2021 року. Термін проходження стажування з 20 жовтня 2021 року по 26 листопада 2021року

Звіт про проходження стажування затверджено наказом в.о.ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка №8–ун 14 січня 2022 року

5. Відділ біологічної, хімічної  та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України; тема: «Формування фахових (предметних) компетентностей студентів спеціальності 014 Середня освіта «Природничі науки» в курсі «Сучасні технології навчання природничих наук». Документ, що підтверджує підвищення кваліфікації (стажування): довідка, видана Інститутом педагогіки НАПН України (№498 від 16.12.2021 р.). Термін проходження стажування з 15 вересня 2021 року по 15 грудня 2021 року

10

Садовий Микола Ілліч,

завідувач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності; професор кафедри природничих наук , хімії, географії та методик їхнього навчання

1.Вища технічна школа в Катовіце / Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Польща; тема: «Підвищення ефективності професійної підготовки у вузі: особливості впровадження цифровізації в освітній процес природничих, технічних дисциплін і дисциплін у галузі комп’ютерних технологій при підготовці фахівців з вищою освітою» в обсязі 6 кредитів (180 годин). Сертифікат №10/9/2019 від 29 вересня 2019. Термін проходження стажування з 17 червня 2019 року по 22 вересня 2019 року (заочно); 23 вересня 2019 року по 30 вересня 2019 року (очно)

Звіт про проходження стажування затверджено наказом ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка № 150-ун від 28.10.2019 року. Термін проходження стажування з 17 червня 2019 року по 22 вересня 2019 року заочно. З 23 вересня 2019 року по 30 вересня 2019 року очно.

2. Університет імені Масарика, м. Брно, Чехія; за участю в міжнародному проекті «Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 столітті»/ «Transformation on Faculties of Education and Pedagogical Universities for XXI, century» за такими курсами:

2.1.Курс 1 «Внутрішня оцінка вищих навчальних закладів»/ «Quality in Higher Education»Quality in Higher Education» (22 жовтня – 15 грудня 2020 року, сертифікат на 40 годин); Сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування).

2.2.Курс 2 «Підтримка науковців в університетах, особливо у сфері науки і досліджень, та підвищення їхньої академічної мобільності»/ «Support of Science and Research in Higher Education» (20 жовтня – 14 грудня 2020 року, сертифікат на 40 годин). Сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування). Термін проходження стажування з 22 жовтня 2020 року по 15 грудня 2020 року

Звіт про проходження стажування затверджено наказом ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка №12–ун 20.01.2021 р.

3. Університет імені Масарика, м. Брно, Чехія, Certificate of participation for completing curs «Inclusion and Internationalization in Higher Education» within the framework Transformation of Faculties of Education and Pedagogical Universities for XXI century»/ «Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 ст.»Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 ст від 29.04.2021 р. (28 год). Термін проходження стажування з 06 квітня 2021 року по 29 квітня 2021 року

11

Семенюк Лариса Леонтіївна,

кандидат географічних наук, доцент кафедри природничих наук, хімії, географії, та методик їхнього навчання

 

 

1. Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX)за підтримки посольств США та Великої Британії, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією Української преси; тема підвищення кваліфікації: «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність». Сертифікат проекту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність – Зимова школа», засвідчений печаткою та підписом директора IREX в Україні Мяхрібаном Дракманом. Термін проходження стажування з 7 жовтня 2019 року по 9 жовтня 2019 року

З 27 січня 2020 року по 31 січня 2020

Звіт про проходження стажування затверджено наказом в.о.ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка №50–ун від 11 травня 2020року

12

Терещенко Оксана Василівна,

кандидат хімічних наук, доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання

1.ТОВ «Академія цифрового розвитку»; тема підвищення кваліфікації (стажування) «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти». Сертифікат про успішне завершення курсу № 2GW-064 «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти». Термін проходження стажування з 04 жовтня 2021 року по 18 жовтня 2021 року

Звіт про проходження стажування затверджено наказом ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка №176–ун 19листопада 2021 р.

2. Відділ біологічної, хімічної  та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України; тема підвищення кваліфікації (стажування): «Формування фахових (предметних) компетентностей студентів спеціальності 014 Середня освіта «Природничі науки» в курсі «Сучасні технології навчання природничих наук»

Документ, що підтверджує підвищення кваліфікації (стажування): довідка, видана Інститутом педагогіки НАПН України (№497 від 16.12.2021 р.). Термін проходження стажування з 15 вересня 2021 року по 15 грудня 2021 року

13

Трифонова Олена Михайлівна,

доктор педагогічних наук, доцент кафедри природничих наук,хімії, географії  та методик їхнього навчання

1. Вища технічна школа в Катовіце (Республіка Польща); тема: «Підвищення ефективності професійної підготовки у вузі»(досвід WyższaSzkoła Techniczna w Katowicach) за напрямом «Природничі науки» в обсязі 6 кредитів (180 годин).

Сертифікат №12/9/2019 від 29 вересня 2019 р. Термін проходження стажування з 17 червня 2019 року по 22 вересня 2019 року заочно. З 23 вересня 2019 року по 30 вересня 2019 року очно.

Звіт про проходження стажування затверджено наказом ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка № 150-ун від 28.10.2019 року.

2. Katowice School of Technology, Poland, Scientific Internship «Innovations in Education. Innovative Digital Technologies for Teaching Natural and Computer-oriented Disciplines», сертифікат № 20/12/2020. Термін проходження стажування з 21 вересня 2020 року по 21 грудня 2020 року

Звіт про проходження стажування затверджено наказом ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка №2–ун 05.01.2020 р.

3. Університет імені Масарика, м. Брно, Чехія; за участю в міжнародному проекті «Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 столітті»/ «Transformation on Faculties of Education and Pedagogical Universities for XXI, century» за такими курсами:

3.1.Курс 1 «Внутрішня оцінка вищих навчальних закладів»/ «Quality in Higher Education»Quality in Higher Education» (22 жовтня – 15 грудня 2020 року, сертифікат на 40 годин); Сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування).

3.2.Курс 2 «Підтримка науковців в університетах, особливо у сфері науки і досліджень, та підвищення їхньої академічної мобільності»/ «Support of Science and Research in Higher Education» (20 жовтня – 14 грудня 2020 року, сертифікат на 40 годин). Сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування). Термін проходження стажування з 22 жовтня 2020 року по 15 грудня 2020 р. та з 20 жовтня 2020 року по 14 грудня 2020 р.

Звіт про проходження стажування затверджено наказом ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка №12–ун 20.01.2021 р.

4. Університет імені Масарика, м. Брно, Чехія, Certificate of participation for completing curs «Inclusion and Internationalization in Higher Education» within the framework Transformation of Faculties of Education and Pedagogical Universities for XXI century»/ «Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 ст.»Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 ст від 29.04.2021 р. (28 год.). Термін проходження стажування з 06 квітня 2021 року по 29квітня 2021року.

5. Українська інженерно-педагогічна академія, м.Харків, Україна; тема «Методика та технологія реалізації принципів цифрової трансформації у професійні та технологічній освіті». Свідоцтво про підвищення кваліфікації №ПК 02071228/005625-20. Термін проходження стажування з 1 грудня 2020 року по 11 грудня 2020 року

Звіт про проходження стажування затверджено наказом в.о.ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка №161/1–ун від 23 грудня.2020 року

14

Форостовська Тетяна Олександрівна,

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання

1. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; тема: «Формування предметних компетентностей під час підготовки майбутніх вчителів природознавчих дисциплін (хімії, біології, фізики) у закладах вищої освіти». Сертифікат про проходження стажування НВ № 02125094/ 027-18 БО від 27.06.2018 р. Термін проходження стажування з 29 травня 2018 року по 27 червня 2018 року.

Звіт про підвищення кваліфікації затверджено наказом ректора ЦДПУ ім..В. Винниченка №105-ун від 02.07.2018 р.

2. Scientific Center of Innovative Researches/ Talinn, Estonia. «Тhe innovative methods and technologies of teaching natural science the newest in the European educational practice» (Інноваційні методи і технології навчання природничим наукам в сучасній Європейській освітній практиці). Документ, що підтверджує підвищення кваліфікації (стажування): сертифікат SCІR-2021-0427 від 17 вересня 2021 р. Термін проходження стажування з 09 серпня 2021 року по 17 вересня 2021 року.

Звіт про підвищення кваліфікації затверджено наказом ректора ЦДПУ ім..В. Винниченка №4-ун від 10 січня 2022 року