makarchukкандидат фізико-математичних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: Поглиблення теореми Джессена-Вінтнера для нескінченних згорток Бернуллі та їх узагальнень (2014 р.)

Наукові інтереси: розподіли випадкових рядів з дискретними доданками, характеристичні функції розподілів типу Джессена-Вінтнера..

Має понад 15 наукових публікацій.

Має сертифікат про знання іноземної мови на рівні В2.

Макарчук Олег Петрович – науковий керівник секції математики Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді з 2012 року, кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри  прикладної математики, статистики та економіки.

Народився 30 липня 1986р в с.м.т. Добровеличківка Кіровоградської області. З 1992 по 2003 навчався в Добровеличківській ЗОШ І-ІІІ ступенів№1, яку і закінчив 2003 року з золотою медаллю. З 2003 по 2009 навчався в КДПУ ім.. В. Винниченка на фізико-математичному факультеті. З 2009 року аспірант НПУ ім. М.П,Драгоманова за спеціальністю 01.01.05 – теорія ймовірностей та математична статистика.

Коло наукових інтересів: проблема поглиблення теореми Джессена-Вінтнера для нескінченних згорток Бернуллі та їх узагальнень.

Макарчук О.П. бере участь у роботі обласної творчої групи вчителів математики з проблеми „Навчально-методичне забезпечення рівного доступу до якісної освіти”; співпрацює з навчально-методичним кабінетом математики Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського; постійно працює з обдарованими та здібними дітьми області. Макарчук О.П є постійним членом журі Всеукраїнської олімпіади з математики для студентів педагогічних університетів.

Автор методичного посібника „Розв’язування задач з математики третього етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України”. Має біля 20 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі статей в Українському математичному журналі, журналах „Математика в школі”, „У світі математики”, у Науковому часописі НПУ імені М.П. Драгоманова, Наукових записках КДПУ імені Володимира Винниченка.

Макарчук О.П. щороку готує переможців ІІ (обласного) Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (далі – конкурс) до участі в ІІІ етапі конкурсу. Науковий керівник секції «Математика» МАН України у Кіровоградській області.

Школярі області, у підготовці яких брала участь Макарчук О.П., виборювали призові місця на Всеукраїнській олімпіаді з математики, за останні роки все більше і більше її вихованців виборюють  призові місця на ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

Основні публікації:

  1. M.  Pratsiovytyi,  O . Makarchuk.  D.  Karvatsyi.  Lebesgue structure of asymmetric Bernoulli convolution based on Jacobsthal–Lucas sequence // Random Oper.Stochastic. Equ. — 2020. — Vol. 28. — P.84-92. (Scopus)
  2. Акбаш К. С., Макарчук О. П. Про закон повторного логарифма для схеми максимуму в банахових ідеальних просторах // Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 3. - С. 303-309. (Scopus)
  3. M. V. Pratsiovytyi, S. O. Klymchuk. O.P.Makarchuk. Level sets of asymptotic mean of digits function for 4-adic representation of real number. Methods Funct. Anal. Topology 22 (2016), no. 2, 184-196. (Web of Science)
  4. Pratisovytyi M.V., Makarchuk O.P., Chuikov A.S. Aproximation and estimates  in the periodic representation real numbers of the closed interval [0,5;1] by A2-continued fractions. Journal of numerical and Applied Mathematics. 2019 №1 (130). Pp 71-83. (Web of Science)
  5. Працьовитий М.В, Макарчук О.П. Про функцію розподілу та асимптотичні властивості модуля характеристичної функції випадкової величини з незалежними двійковими цифрами. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 1: Фізико-математичні науки. - 2016. - № 3. - С. 73-84 (ВАК)
  6. Працьовитий М.В., Кривошия Р.В., Макарчук О.П. Рівномірно розподілені послідовності продуковані перетворенням зсуву в класі Q2-представлень. Фрактальний аналіз та суміжні поняття // Зб. Праць Ін-ту математики НАН України. – 2017. – Т.14, №4. – Київ: Ін-т математики НАН України, 2017. – С. 188-198 (ВАК)
  7. О.П.Макарчук, К.С. Сальник. Лебегівські властивості розподілу випадкової величини, представленої s-ковим дробом з надлишковим набором цифр. Фрактальний аналіз та суміжні поняття // Зб. Праць Ін-ту математики НАН України. – 2020. – Т.17, №1. – Київ: Ін-т математики НАН України, 2020. – С. 105-115 (ВАК)
  8. О.П.Макарчук. Лебегівські властивості розподілу випадкової величини з незалежними s-ими цифрами. Фрактальний аналіз та суміжні поняття // Зб. Праць Ін-ту математики НАН України. – 2020. – Т.17, №1. – Київ: Ін-т математики НАН України, 2020. – С. 96-105. (ВАК)
  9. О. Макарчук, К. Сальник. Лебегівська структура розподілу узагальнених згорток Бернуллі спеціального виду. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2020. – 1(41) – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2020. – С. 15-18. (ВАК)

Профіль в  Google Scolar

Профіль  Scopus