makarchukкандидат фізико-математичних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: Поглиблення теореми Джессена-Вінтнера для нескінченних згорток Бернуллі та їх узагальнень (2014 р.)

Наукові інтереси: розподіли випадкових рядів з дискретними доданками, характеристичні функції розподілів типу Джессена-Вінтнера..

Має понад 15 наукових публікацій..

 Макарчук Олег Петрович – науковий керівник секції математики Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді з 2012 року, кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри  прикладної математики, статистики та економіки.

Народився 30 липня 1986р в с.м.т. Добровеличківка Кіровоградської області. З 1992 по 2003 навчався в Добровеличківській ЗОШ І-ІІІ ступенів№1, яку і закінчив 2003 року з золотою медаллю. З 2003 по 2009 навчався в КДПУ ім.. В. Винниченка на фізико-математичному факультеті. З 2009 року аспірант НПУ ім. М.П,Драгоманова за спеціальністю 01.01.05 – теорія ймовірностей та математична статистика.

Коло наукових інтересів: проблема поглиблення теореми Джессена-Вінтнера для нескінченних згорток Бернуллі та їх узагальнень.

Макарчук О.П. бере участь у роботі обласної творчої групи вчителів математики з проблеми „Навчально-методичне забезпечення рівного доступу до якісної освіти”; співпрацює з навчально-методичним кабінетом математики Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського; постійно працює з обдарованими та здібними дітьми області. Макарчук О.П є постійним членом журі Всеукраїнської олімпіади з математики для студентів педагогічних університетів.

Автор методичного посібника „Розв’язування задач з математики третього етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України”. Має біля 20 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі статей в Українському математичному журналі, журналах „Математика в школі”, „У світі математики”, у Науковому часописі НПУ імені М.П. Драгоманова, Наукових записках КДПУ імені Володимира Винниченка.

Макарчук О.П. щороку готує переможців ІІ (обласного) Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (далі – конкурс) до участі в ІІІ етапі конкурсу. Науковий керівник секції «Математика» МАН України у Кіровоградській області.

Школярі області, у підготовці яких брала участь Макарчук О.П., виборювали призові місця на Всеукраїнській олімпіаді з математики, за останні роки все більше і більше її вихованців виборюють  призові місця на ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

Основні наукові праці:

1.Макарчук О.П. Розподiл випадкової величини, зображеної двiй- ковим дробом з двома надлишковими однаково розподiленими цифрами// Науковий часопис НПУ iменi М.П. Драгоманова. Се рiя 1.Фiзико-математичнi науки, 2011. — №12.— С.99-112.

2. Працьовитий М.В., Макарчук О.П. Про розподiл одного кла- су випадкових величин, зображених двiйковим дробом з двома надлишковими незалежними цифрами 2 i 3 // Науковий часо- пис НПУ iменi М.П. Драгоманова. Серiя 1.Фiзико-математичнi науки, 2012. —№13.— С.100-109.

3. Макарчук О.П. Тополого-метричнi властивостi однiєї множини дiйсних чисел визначеної в термiнах частоти двiйкової цифри // Науковий часопис НПУ iменi М.П. Драгоманова. Серiя 1.Фiзико- математичнi науки, 2012. —№13.— С.110-119.

4. Pratsiovyti M., Makarchuk О. Distribution of random variable represented by binary fraction with two redundant digits 2 and 3 having the same distribution //Random Oper/Stochastic Eqs. 21 (2013), 21-35. 

 Профіль в Google Scholar