akbash2кандидат фізико-математичних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Асимптотична поведінка екстремальних значень випадкових векторів» (2013 р.)

Наукові інтереси: теорія екстремальних значень, аналіз даних та комп’ютерна статистика, міждисциплінарні дослідження.

Автор понад 50 наукових та методичних друкованих праць, серед яких навчальний посібник з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України».

Має сертифікат про знання іноземної мови на рівні В2.

У 2007 році отримала диплом бакалавра прикладної математики (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка). У 2008 році отримала диплом магістра інформатики.

Почала трудову діяльність на посаді старшого лаборанта кафедри ПМСЕ. У 2009 р. була направлена до аспірантури Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В 2013 р. вчасно захистила кандидатську дисертацію на тему «Асимптотична поведінка екстремальних значень випадкових векторів» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.001.37 Київського національного університету імені Тараса Шевченка та здобула науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.05 – теорія ймовірностей та математична статистика.

З 2012 року – викладач кафедри прикладної математики, статистики та економіки, з 2013 року – старший викладач, з 2017 року – доцент.

У 2018 році отримала вчене звання доцента кафедри прикладної математики, статистики та економіки.

З 2016 року – керівник студентської проблемної групи «Статистичний аналіз даних». Щорічно під керівництвом Акбаш К.С. студенти групи проходять у другий тур Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт за різними напрямками (використання статистичного аналізу даних у різних областях соціальної статистики): гідрометеорологія, політологія, гендерна статистика та ін. Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (керівник Акбаш К.С.): Бабій В. («Графічна реалізація симплекс-шуму у створенні ландшафту». Спеціалізація «Прикладна геометрія, інженерна графіка та технічна естетика, 2018); Боженко А. («Регіональна адаптація індексів гендерного розвитку та розширення прав жінок». Спеціалізація «Гендерні дослідження, 2018); Климчук Н. («Зміна екстремальних кліматичних показників на Кіровоградщині за останні 20 років у контексті глобального потепління». Спеціалізація “Науки про землю (Гідрометеорологія)”, 2020).

З 2018 р. – керівник секції «Математичне моделювання» Кіровоградської малої академії наук України. У 2019 році її учениця Малохатко Я. на Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідних робіт учнів малої академії наук одержала перемогу у секції «Математичне моделювання» з роботою «Статистичний аналіз закономірностей у творах Шопена».

З 2015 по 2019 гг. – відповідальний виконавець міжнародного проекту  «Gender Studies Curriculum: A Step For Democracy and Peace  in EU-Neighbouring Countries with Different Traditions» (561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP) по програмі ERASMUS+.

Основні публікації:

  1. Akbash, K.S. Exponential Estimates for the Maximum Scheme. Ukrainian Mathematical Journal (2017) 69: 1144-1153. https://doi.org/10.1007/s11253-013-0716-7  (Scopus + Web of Science);
  2. Akbash, K.S.; Pasichnyk, N.O.; Rizhniak, R.Ya. Generalization of calculation methods for gender indices in demographic and social statistics. Regional Statistics, Vol. 8. No. 2. 2018: 170–183; https://DOI:10.15196/RS080205   (Scopus + Web of Science);
  3. Akbash, K.S. & Makarchuk, O.P. On the law of the iterated logarithm for the maximum scheme in Banach ideal spaces. Ukrainian Mathematical Journal (2019) 71: 343–351. https://doi.org/10.1007/s11253-019-01650-7    (Scopus + Web of Science);
  4. Akbash, K.S.; Pasichnyk, N.O.; Rizhniak, R.Ya. Adaptation of the UN’s gender inequality index to Ukraine’s regions. Regional Statistics, Vol. 9. No. 2. 2019: 190–212; https://DOI: 10.15196/RS090208  (Scopus + Web of Science) https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2019/eterstat1902.pdf
  5. Natalia Pasichnyk , Renat Rizhniak , Inna Krasnoshchok , Yuliia Botuzova , Kateryna Akbash , "Construction of Theoretical Model for Sustainable Development in Future Mathematical Teachers of Higher Education," Universal Journal of Educational Research, Vol. 8, No. 5, pp. 2079 - 2089, 2020. https://DOI:10.13189/ujer.2020.080546   (Scopus)
  6. K.S. Akbash, N.O. Pasichnyk, R.Ya. Rizhniak, Analysis of key factors of influence on scientometric indicators of higher educational institutions of Ukraine, International Journal of Educational Development, Volume 81, 2021, 102330, ISSN 0738-0593, https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2020.102330   (Scopus)
  7. Akbash, K., Doronina, N. & Matsak, I. Asymptotic Behavior of Maxima of Independent Random Variables. Discrete case. Lithuanian Mathematical Journal  (2021). https://doi.org/10.1007/s10986-021-09515-y (Scopus)
  8. Акбаш К.С., Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я. Статистичний аналіз гендерного розвитку регіонів України. Статистика України. 2019. № 3. С. 90–99. Doi: 10/31767/su.3(86)2019.03.10 (ВАК)
  9. Акбаш К.С., Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я. Теоретико-прикладні основи гендерних досліджень: навчальний посібник. – Кропивницький: Видавець – Лисенко В.Ф., 2019. – 340 с.

Профіль в Google Scholar

Профіль у Scopus