Baranuk1

кандидат технічних наук, доцент

Тема дисертації: «Автоматизована система технічної діагностики доїльних апаратів», 1990 р.

Коло наукових інтересів:

       • системи автоматизації виробництва та інформаційні системи;
       • мікроконтролери та низькорівневе програмування;
       • проблеми викладання комп'ютерних наук у вищій школі.

Має понад 40 публікацій

Закінчив електромеханічний факультет Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування (нині Центральноукраїнський національний технічний університет) за спеціальністю «Автоматизація сільськогосподарського машинобудування» (1982 р.) з відзнакою. Працював молодшим науковим співробітником Проблемної науково-дослідної лабораторії.

У 1983 році вступив до аспірантури Української сільськогосподарської академії (нині Національний університет біоресурсів і природокористування України).

У 1990 р. захистив дисертацію на тему «Автоматизована система технічної діагностики доїльних апаратів» та отримав ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю «Автоматизація технологічних процесів і виробництв».

До 1994 року працював асистентом та старшим викладачем кафедри автоматизації виробничих процесів Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування.

З 1994 до 2007 року працював на посадах викладача, заступника директора з науково-навчальної роботи та заступника директора з навчальної роботи Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу.

З 2007 року – старший викладач а з 2011 року доцент кафедри інформатики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (нині Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка)

У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри інформатики.

Викладає дисципліни  «Інформаційно-комунікаційні технології», «Архітектура обчислювальних систем», «Системне програмування», «Інформаційні мережі», «Проєктування програмних систем», «Основи робототехніки».

Розробив цикли лабораторних робіт та конспекти лекцій з дисциплін «Архітектура обчислювальних систем», «Системне програмування», «Інформаційні мережі», «Проектування програмних систем», «Основи робототехніки».

Підвищує професійну кваліфікацію згідно плану кафедри та шляхом самоосвіти, пройшов навчання за програмами «Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ» у 2015 році, CS50: Основи програмування на платформі Prometeus у 2016 році, NDG Linux Unhatched в Cisco Networking Academy у 2020 році.

Нагороджений почесними грамотами ректорату КДПУ ім. В.Винниченка, управління освіти Кіровоградської міської ради, управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації, Кіровоградської міської ради та Кіровоградської обласної ради.

Є учасником українських та міжнародних наукових конференцій, зокрема Міжнародної конференції «Стратегія якості у промисловості і освіті» (2013 р., Варна, Болгарія), Міжнародної науково-практичної конференції «Засоби і технології сучасного навчального середовища» (2014-2019 рр.), Сьомої науково-практичної конференції «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи» (2019 р.)

Має  наукові та методичні публікації.

Наукові публікації у фахових виданнях:

 1. Методичні аспекти програмного моделювання цифрових об'єктів при вивченні схемотехнічних компонентів ЕОМ // Наукові записки. – Випуск 77. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка. – 2008. – Частина 2. – С. 8–13.
 2. Напрями удосконалення навичок макетування у майбутніх видавців // Вісник Львівського університету. Серія : журналістика. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – Вип. 34. – С. 215–221.
 3. Використання структурного програмування в процесі вивчення мови асемблера // Наукові записки. Серія : проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Вип. 4. – С. 3–8.
 4. Роль шаблонів у навчанні низькорівневому програмуванню // Наукові записки. Серія : проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 5. – С. 7–12.
 5. Розробка навчальної бібліотеки підпрограм для низькорівневого програмування // Наукові записки. Серія : проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 7. – С. 9–15.
 6. Проблемно-орієнтоване навчання у програмній інженерії // Наукові записки. Серія : проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Вип. 9. – С. 3–10.
 7. Систематика шаблонів у контексті об’єктних технологій // Наукові записки. Серія : проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – Вип. 11. – С. 3–10.
 8. Програмні симулятори як основа проблемних ситуацій у процесі навчання низькорівневому програмуванню // Наукові записки. – Випуск 169. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка. – 2018. – С. 10–14.
 9. Комплексний підхід до викладання низькорівневого програмування // Наукові записки. – Випуск 179. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка. – 2019. – С. 24–31.

Публікації у виданнях, що індексуються Web of Science:

 1. Слово і слайд у лекції: проблема синергетичного ефекту // Інформаційні технології і засоби навчання / Г.Д. Клочек, О.Ф. Баранюк. – 2019. – Т. 72, № 4. – С. 26–40. (Web of Science)

Методичні публікації:

 1. Системне програмування. Програмування мовою асемблера : методичні вказівки до лабораторних робіт / О.Ф. Баранюк. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – 88 с.
 2. Системне програмування. Прикладний програмний інтерфейс WinAPI : методичні вказівки до лабораторних робіт / О.Ф. Баранюк. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – 64 с.
 3. Макетування і верстка книжкових видань : навч. посіб. / Олександр Баранюк. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 90 с.
 4. Практикум з розробки інформаційних систем : методичні рекомендації / О. Баранюк, В. Котяк. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – 24 с.
 5. Методичні вказівки до написання кваліфікаційних робіт для студентів напряму підготовки та спеціальностей «Інформатика» / С.Д. Паращук, О.Ф. Баранюк. – Кіровоград : КДПУ імені В. Винниченка, 2016. – 28 c.

Інші публікації:

 1. Авторське свідоцтво на винахід «А. С. 1630712 СССР, МКИ A 01 J 7/00. Устройство для измерения частоты и соотношения тактов доильного апарата / А.Ф. Баранюк. – № 4384403/30–15; заявл. 25.02.1988; опубл. 28.02.1991, Бюл. № 8. – 6 с.
 2. Проблеми викладання низькорівневого програмування у вищих навчальних закладах // IX Міжнародна конференція «Стратегія якості у промисловості і освіті» (31 травня – 7 червня 2013 р., Варна, Болгарія) : Матеріали. У 3-х т. Т. ІІ / упор. Т.С. Хохлова, В.О. Хохлов, Ю.О. Ступак. – Дніпропетровськ-Варна, 2013. С. 388–391.
 3. Технічна культура тексту в медіадизайні // Медіапростір : збірник наукових статей із соціальних комунікацій / ред. рада : Н. Поплавська та ін. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – с. 75–79.
 4. Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи / Андронатій П.І., Баранюк О.Ф., Котяк В.В. // Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К. : ТОВ «Капіталдрук», 2019. – С. 18–21.

Профіль в Google Scholar

Профіль у Web of Science

Профіль  ORCHID