Впродовж серпня-вересня 2023 року д.п.н., професорка Валентина Плющ та здобувачі освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Середня освіта (Природничі науки)» Аліна Авраменко та Ярослав Козурак в дистанційному режимі опанували курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів». Навчання передбачало вивчення 6 модулів та виконання тестових завдань і кейсів до кожного  модуля:

Модуль 1. Концепція академічної доброчесності у вищій освіті. Вступ до питання академічної доброчесності. Документи, які регулюють доброчесність в Україні та що належить до порушення академічної доброчесності, а що не належить.

Модуль 2. Методика викладання: сприяння академічній доброчесності. Як методика викладання може посилити культуру академічної доброчесності на ваших заняттях. Способи ефективного управління часом та своїм навантаженням та навантаженням студентів.

Модуль 3. Дизайн освітніх програм та курсів з фокусом на академічну доброчесність. Як дизайн освітньої програми може створювати ненавмисні ризики порушення академічної доброчесності та пропонує шляхи, як ці ризики мінімізувати.

Модуль 4. Основи академічного письма та доброчесності. Академічне письмо, як цьому навчати, які є міфи щодо перевірки письмових робіт та розгляд кейсів.

Модуль 5. Дизайн системи оцінювання для підвищення академічної доброчесності. Створення прозорої системи оцінювання та розроблення чітких і прозорих критеріїв до завдання свого курсу.

Модуль 6. Наукове керівництво та розвиток культури академічної доброчесності. Відповідальне наукове керівництво та інструменти планування наукового дослідження, що відповідає вимогам академічної доброчесності.

Особливої уваги заслуговує те, що під час курсу удосконалено розуміння, як можна розвивати культуру академічної доброчесності, попри предмет та напрям викладання. Крім того, під час курсу освоєно теоретичні основи й практичні інструменти, які допомагають посилити культуру академічної доброчесності.

За результатами навчання отримано сертифікати про успішне засвоєння курсу «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» виданий на 60 годин (2 кредити ЄКТС).

Отриманими знаннями та навичками професорка Валентина Плющ поділилася зі студентами спеціальностей 014 Середня освіта (Природничі науки), 014 Середня освіта (Хімія), 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).

01 листопада 2023 року відбулась зустріч, на якій студенти ознайомились з Положенням про академічну свободу та академічну доброчесність у Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка.

Під час зустрічі були обговорені питання: що таке академічна доброчесність, які причини використання плагіату серед студентів, які типи завдань провокують плагіат, як підтримати академічну доброчесність дистанційного навчання, чи потрібен кодекс честі у навчанні?

Спілкування зі студентами було дуже плідним та результативним.

2 1 456

123

Інформацію підготували д.п.н., професорка Валентина Плющ, д.п.н., професорка Ірина Сальник