23 жовтня 2023 року на факультеті математики, природничих наук та технологій ЦДУ імені Володимира Винниченка відбулася зустріч здобувачів вищої освіти спеціальності 014 «Середня освіта (Природничі науки)» із головою студентської ради Кариною Тимкович.

Під час зустрічі здобувачів освіти ознайомили з основними завданнями, функціями та складом студентської ради, як вищого виконавчого виборного органу студентського самоврядування університету. У розповіді було зазначено, що органом студентського самоврядування на факультеті є студентська рада, яка є партнером деканату в умовах запровадження університетської автономії. Саме це спонукає студентське самоврядування до подальшого розвитку новітніх демократичних ідей, виховання активних, свідомих громадян – патріотів України.

Особливо було наголошено на участі студради у питаннях захисту прав та інтересів студентів. Зокрема, була окреслена робота студкураторів, студентів старших курсів, які допомагають першокурсникам в адаптації до студентського життя, плануванні освітньої діяльності, розв'язанні організаційних питань тощо. Також голова студентської ради наголосила на важливості участі у студентському самоврядуванні та житті університету, волонтерських проєктах, у заходах, присвячених спорту та туризму, культурі та мистецтву, освіті та законності, медіа; презентувала сторінки університету та інституту в соціальних мережах.

Велику увагу під час зустрічі було приділено питанням задоволеністю здобувачами освіти самою ОП «Середня освіта (Природничі науки)» й організацією освітнього процесу в університеті. Під час обговорення ОП «Середня освіта (Природничі науки)» здобувачі освіти в цілому висловили свою задоволеність. Разом з тим під час формування нового проєкту ОП запропонували збільшити кількість годин, присвячених методиці організації дистанційного та змішаного навчання; в завданнях для самостійної роботи більшу частину формувати як завдання з практико-орієнтованим змістом. Окреслені пропозиції передано гаранту ОП Валентині Плющ.

Як зауважили здобувачі освіти, зустріч пройшла плідно та цікаво!

101112

Інформацію надано кафедрою природничих наук та методик їхнього навчання