26 жовтня 2023 року відбулася міжнародна науково-методична інтернет-конференція «Технологічне забезпечення STEM-освіти в умовах підготовки фахівця природничо-математичного напряму» присвячена 105-річниці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Наукова проблематика конференції охоплювала наступну тематику:

– Природничо-наукова освіта: розробка та впровадження інноваційних проєктів, програм, методик та технологій.

– Основи формування професійних якостей майбутніх учителів фізико-технологічних дисциплін в умовах мультидисциплінарності STEM-освіти.

– Інтеграційна дидактична модель реалізації фізичного складника змісту загальної середньої освіти.

– Формування природничо-математичної компетентності та світогляду майбутнього вчителя в умовах НУШ та реалізації інформаційно-комунікаційних технологій.

З цікавими доповідями на пленарному засіданні конференції виступили викладачі факультету математики, природничих наук та технологій Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка:

1) Олена ТРИФОНОВА – доктор педагогічних наук, професор, в.о.завідувача кафедри математики та цифрових технологій; Микола САДОВИЙ – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри математики та цифрових технологій

Тема доповіді: «ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНОСТІ STEM-ОСВІТИ»;

2) Наталія ПОДОПРИГОРА – доктор педагогічних наук, професор, завідувачка відділу забезпечення якості та цифрового супроводу освіти, професорка кафедри природничих наук і методик їхнього навчання

Тема доповіді: «РОЗВИТОК НАВИЧОК SOFT-SKILLS В НАВЧАННІ ПРИРОДНИЧИХ НАУК НА ЗАСАДАХ STEAM-ОСВІТИ»;

3) Ірина САЛЬНИК – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри природничих наук і методик їхнього навчання

Тема доповіді: «ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ STEM».

В підсумку учасники конференції виробили пропозиції щодо удосконалення освітнього процесу з природничих наук, математики та цифрових технологій.

122спільна36Садовий виступ

Інформацію підготували д.пед.н., проф. О.М.Трифонова та д.пед.н., проф. М.І.Садовий