16 травня 2023 року відбулася підсумкова конференція за результатами виробничої практики з менеджменту та безпекознавства. Насамперед, магістрантів I курсу спеціальності 073 Менеджмент (Управління фінансово-економічною безпекою) з успішним завершенням практики привітав керівник Володимир Панченко, доктор економічних наук, професор.

Метою виробничої практики з менеджменту та безпекознавства є розвиток навичок і вмінь інформаційно-аналітичної, проектно-дослідницької, діагностичної, інноваційної та консалтингової діяльності для вирішення прикладних проблем управління підприємницькими структурами, вдосконалення системи управління їхньою діяльністю в сучасних умовах господарювання; набуття уміння адаптації теоретичних положень, методичного інструментарію, передового досвіду управління фінансово-економічною безпекою до умов діяльності конкретного підприємства; закріплення практичних навичок проведення економічного дослідження, формування його інформаційного, правового та методичного забезпечення, виходячи із суті проблем, що вирішуються, та обмежень, пов’язаних з діяльністю конкретного підприємства; впровадження розроблених рекомендацій та пропозицій з управління фінансово-економічною безпекою у практичну діяльність підприємства.

Більшість студентів на високому рівні виконали завдання виробничої практики, про що свідчили їхні звіти і презентації результатів. Позитивний тон задав Ігор Піка, який висвітлив методи управління матеріально-технічною підсистемою та організацію роботи з персоналом ФОП Лелека (м. Кропивницький). Денис і Владислав Корецькі проаналізували методи управління виробничо-технологічною підсистемою ТОВ «ВФ Ритейл» (операційна, маркетингова, комерційна, збутова діяльність).

Добре схарактеризували методи управління фінансово-економічною підсистемою підприємств міста Кропивницького – баз практики студенти Руслана Кучеренко (Торгівельна марка mc Ciregor Jemelry), Денис Грязнов (АТ «ОТП Банк»), Олексій Кузнєцов (ТОВ «МЕРКУРІЙ ІНЖИНІРИНГ»), Ігор Яремчук (ТДВ «Кіровоградська станція технічного обслуговування вантажних і легкових автомобілів»), Іван Степаненко (Закрите акціонерне товариство «РУР ГРУП С.А.»), Богдан Токарєв (Державна установа «Кропивницька виправна колонія №6»), Дмитро Рогач (АТ «БАНК АЛЬЯНС»). Мусаєв Еміль Вугар ОГЛИ проаналізував особливості управління стратегічним розвитком організації ТОВ «Терраконд» (м. Знам'янка).

Про результати виробничої практики, яка проходила на базі Кіровоградського відділення ПрАТ «Страхова компанія Уніка» (м. Кропивницький), прозвітували студенти заочної форми навчання Андрій Костюков, Тетяна Стойкова та Людмила Яременко.

Наррикінці методисти Оксана Панченко, Людмила Губа та керівник практики Володимир Панченко оголосили підсумкові оцінки з практики та розповіли про перспективи професійного зростання майбутніх фахівців-менеджерів.

Бажаємо нашим найкращим студентам-менеджерам подальших успіхів і нових досягнень у галузі управління фінансово-економічною безпекою!

Інформацію надано кафедрою математики та методики її навчання

Новина вир практ Менеджмент 1Новина вир практ Менеджмент 2Новина вир практ Менеджмент 3Новина вир практ Менеджмент 4Новина вир практ Менеджмент 5Новина вир практ Менеджмент 6Новина вир практ Менеджмент 7Новина вир практ Менеджмент 8Новина вир практ Менеджмент 9Новина вир практ Менеджмент 10Новина вир практ Менеджмент 11Новина вир практ Менеджмент 12Новина вир практ Менеджмент 13Новина вир практ Менеджмент 14Новина вир практ Менеджмент 15Новина вир практ Менеджмент 16Новина вир практ Менеджмент 17Новина вир практ Менеджмент 18Новина вир практ Менеджмент 19Новина вир практ Менеджмент 20