16 березня 2023 року на кафедрі технологічної та професійної освіти відбулася гостьова лекція для студентів спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології), яку провели доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Андрій ТЕРЕЩУК та учитель трудового навчання гімназії № 23 Вінницької міської ради, учитель-методист, «Заслужений вчитель України», переможець всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021» Дмитро ЛУП’ЯК.

Студентам та викладачам кафедри презентовано різні аспекти теоретичної та практичної реалізації проєктно-технологічної та дослідницької діяльності у технологічній освітній галузі. Спікери розкрили актуальну тему «Метод проєктів на уроках технологій: особливості організації у Новій українській школі».

Зокрема, Д. Луп’як поділився досвідом організації та виконання різноманітних проєктів на уроках трудового навчання та технологій, визначив ефективні методи, які запроваджуються ним на уроках: метод фантазування, фокальних об’єктів, комбінування та біоформ, розкрив особливості послідовності виготовлення виробів. Досить корисним у практичній діяльності педагога є методичні напрацювання вчителя, з якими він поділився зі студентами – майбутніми вчителями.

Професор А. Терещук акцентував увагу на особливостях методу проєктів в умовах НУШ, окреслив перспективні напрямки інтеграції та STEM-освіти, наголосив на важливості формувального оцінювання в проєктуванні. Ці та інші питання, розкриті у лекції, стали предметом активного обговорення серед присутніх студентів та викладачів.

Гостьові лекції від провідних фахівців галузі та педагогів-практиків є необхідною складовою підготовки майбутніх вчителів трудового навчання та технологій, що забезпечує якісну освіту та знайомить здобувачів та викладачів із найновішими досягненнями в умовах реформування сфери освіти. Андрій Терещук є керівник групи розробників Держстандарту технологічної освітньої галузі, разом з тим, гостьові лектори А. Терещук та Д. Луп’як є членами авторських колективів Модельних програм для 5-6 класів за Держстандартом НУШ, яких наразі в Україні налічується чотири та які успішно упроваджуються у освітній процес закладів загальної середньої освіти. То ж присутні мали змогу дізнатися про особливості вивчення предмету «Технології» в Новій українській школі  за вимогами Державного стандарту базової середньої освіти.

12345678910111213

Викладачі та студенти висловлюють вдячність
Андрію Терещуку та Дмитру Луп
яку за актуальну й змістовну лекцію,
яка мотивує здобувачів освіти до подальшого саморозвитку та  самовдосконалення.