У березні поточного року між Центральноукраїнським державним університетом імені Володимира Винниченка в особі ректора Євгена Соболя та Державним університетом телекомунікацій в особі ректора Володимира Толубка підписано договір про співробітництво в освітній та науковій сферах.

Ініціатором співпраці з ДУТ виступила одна з кафедр факультету математики, природничих наук та технологій – кафедра інформатики та інформаційних технологій.

У результаті підписаного договору про науково-освітню співпрацю будуть реалізовані програми академічної мобільності науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти, різноманітні форми підвищення кваліфікації, стажування та підготовки наукових кадрів; заплановано спільні наукові та освітні заходи, зокрема конференції, семінари, круглі столи тощо. Предмет договору також передбачає обмін досвідом у сфері комп’ютерної та програмної інженерії, захисту інформації, а також технологій цифрового розвитку.

Підписання важливого документу для обох українських університетів засвідчує факт взаємної зацікавленості у спільному розвитку освітнього, наукового й інноваційного потенціалу студентської молоді та представників наукової спільноти.

Очікуємо на довготривалу та спільну співпрацю!