Відповідно до статті 40 «Студентське самоврядування» Закону України «Про вищу освіту», у закладах вищої освіти та їхніх структурних підрозділах діє студентське самоврядування, що є невід’ємною частиною громадського самоврядування відповідних закладів освіти. Студентське самоврядування – це можливість самостійно розв’язувати питання навчання та побуту, захисту прав та інтересів студентів, їхньої участі в управлінні закладом вищої освіти. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів відповідного закладу вищої освіти і здійснюється на рівні студентської групи, факультету, гуртожитку, закладу вищої освіти. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, статутом закладу вищої освіти та положенням про студентське самоврядування закладу вищої освіти.

1 березня 2023 року відбулись вибори старости гуртожитку №3, де проживають студенти факультету математики, природничих наук та технологій Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка.

Більшість голосів "за" отримав студент групи ТН20Б (спеціальність Середня освіта (Трудове навчання та технології) Губар Владислав Григорович. Таким чином, Владислава обрано старостою гуртожитку №3.

Вітаємо та бажаємо успіхів у роботі на обраній посаді, натхнення та досягнень на користь благоустрою побуту нашого студентства!

Губар

Інформацію підготувала студентська рада факультету та заступник декана О.М.Трифонова