23 вересня відбудеться чергове осіннє рівнодення – в усіх точках земної поверхні тривалість дня  дорівнюватиме тривалості ночі.

 Осіннє рівнодення є досить важливою віхою зміни сезонів. Саме з нього у більшості народів починався відлік осені, яка з кожним днем все впевненіше вступає у свої права. Тривалість дня стає меншою за тривалість ночі Скорочення світлового дня відбуватиметься до 22 грудня (дня зимового сонцестояння), після чого він знову почне збільшуватися.

Чому ж постійно протягом року змінюється тривалість дня?

Якби  Земна вісь була перпендикулярною до площини орбіти, то зміни пір року та тривалості дня не відбувалося б. Насправді ж вісь обертання нашої планети нахилена до площини орбіти під кутом 66,5°, і Земля при русі по орбіті почергово повертається до Сонця то Північною,  т Південною півкулями.

рис_2.jpg

Рис. 2

 Зараз такі дні, коли Сонце однаково освітлює дві півкулі Землі, настають тільки двічі на рік — весною 20—21 березня і восени 22—23 вересня, коли на всіх материках однакова тривалість дня — 12 годин. Вони називаються днями рівнодення.

За рахунок дійсного явища - річного руху Землі - ми спостерігаємо видимий рух Сонця по зодіакальному колу (екліптиці).

рис_3.png

Рис 3

 Рівнодення — момент часу, у який центр сонячного диску у своєму видимому русі екліптикою перетинає небесний екватор.

Проходячи через точку осіннього рівнодення Сонце до переходить до  південної півкулі небесної сфери. Протилежна їй точка весняного рівнодення (т.γ на Рис.4) «повертає» Сонце до північної півкулі.
рис_4.png

Рис. 4

 Із рисунку 4 видно, що протягом року постійно змінюється відстань Сонця від небесного екватора, а значить і його добова траєкторія на небесній сфері. Відповідно постійно змінюються тривалості дня та ночі (Рис. 5).
рис_5.png

Рис. 5

 Щорічно Сонце проходить точку весняного рівнодення 20 або 21 березня (цей момент вважають початком астрономічної весни в Північній півкулі), а точку осіннього рівнодення — 22 або 23 вересня – початок астрономічної осені.

 Підготував доцент О.В.Волчанський