На кафедрі математики, статистики та інформаційних технологій відбувся комплексний кваліфікаційний екзамен здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 4 курсу денної форми навчання спеціальності 112 Статистика. Іспит успішно склали 7 бакалаврів.

Екзаменаційні білети складалися з теоретичних питань як з нормативних дисциплін спеціальності, так із блоку тестових теоретико-практичнихзавдань. Під час екзамену здобувачі вищої освіти продемонстрували гарнізнання з усіх вивчених навчальних дисциплін, надавши змістовні відповіді на питання екзаменаційної комісії (голова комісії – доктор фіз.-мат. наук, професор А. М. Плічко; члени комісії: доктор фіз.-мат. наук, професор О. В. Авраменко, кандидат економічних наук, доцент Я. О. Довгенко; екзаменатори: кандидат фіз.-мат. наук, доцентК. С.Акбаш; кандидат фіз.-мат. наук, доцентЗ. П. Халецька; кандидат фіз.-мат. наук, доцентО. П. Макарчук).

Усі студенти успішно склали іспит та отримали кваліфікацію «Бакалавр статистики. Статист-дослідник».

Вітаємо студентів зі складанням важливого іспиту та отриманням ступеня бакалавра!Пишаємося успіхами випускників та бажаємо не зупинятись на досягнутому!Чекаємо Вас на навчанні на магістратурі!

Снимок34