Студенти спеціальності 014 Середня освіта (Математика), склавши два кваліфікаційні екзамени, отримають дипломи бакалаврів. Екзамени проходили в дистанційному режимі з обов’язковою ідентифікацією особистості студента. Були проведені консультації до цих екзаменів. Бакалаври мали достатньо часу для підготовки відповіді на питання білету. Члени комісії уважно вивчили письмову відповідь кожного студента на питання білету та задавали додаткові питання. Оцінювання знань проводилося за критеріями оцінювання кваліфікаційного екзамену.

Обидва екзамена проводились використовуючи платформу google classroom. Головою ЕК був професор Ріжняк Ренат Ярославович, секретарем комісії – доцент Ключник Інна Геннадіївна. Випусковою кафедрою, яка опікувалася організацією навчання студентів, була кафедра математики, інформатики, економіки та методик їхнього навчання.

001

17 червня відбувся екзамен з циклу дисциплін: програмування, сучасні операційні системи, інформаційні мережі, бази даних та інформаційні системи, програмування веб-застосувань, методика навчання інформатики, педагогіка, психологія.

002

Екзамен приймали: доцент Лупан Ірина Володимирівна, доцент Рєзіна Ольга Василівна, доцент Краснощок Інна Петрівна та доцент Мельничук Сергій Костянтинович. Дійство проходило у діловій та доброзичливій обстановці. Студенти активно відповідали на питання від екзаменаторів і показали високий та достатній рівень сформованості загальнопедагогічних та інформатичних компетентностей. Результат – 6 відмінних оцінок та 7 оцінок «добре».

003

23 червня відбувся другий кваліфікаційний екзамен з циклу математичних дисциплін: математичний аналіз, алгебра, геометрія, методика навчання математики.

Цього разу екзаменаторами були: доцент Ботузова Юлія Володимирівна, доцент Нічишина Вікторія Вікторівна та доцент Яременко Юрій Вікторович. Похідна та інтеграл, координати та вектори, канонічні форми та системи лінійних рівнянь, ряди та лінії другого порядку, інтегративні підходи до навчання математики, особливості вивчення понять, математичних речень та доведень… Цими та іншими питаннями та математичними й методичними проблемами демонстрували свій рівень володіння майбутні вчителі, отримавши заслужені 4 п’ятірки та 9 четвірок.

004

І як закономірний результат, підсумком проведених екзаменів екзаменаційна комісія прийняла рішення, що студенти-математики 4-го випускного бакалаврського курсу виконали в повному обсязі навчальний план та склали кваліфікаційні екзамени за напрямом підготовки/ спеціальністю 014 Середня освіта (Математика). А отже, їм слід присвоїти освітню кваліфікацію: бакалавр середньої освіти (за предметною спеціальністю «Математика»). Вчитель математики та інформатики закладу загальної середньої освіти.

Щиро вітаємо! Бажаємо успішного та мирного відпочинку! І чекаємо в магістратурі!