17 червня на факультеті математики, природничих наук та технологій відбувся захист кваліфікаційних робіт випускників-бакалаврів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки».

Виконання випускної кваліфікаційної роботи студента є завершальним етапом освітньої програми, ефективною формою перевірки знань студента, його готовності до практичної й аналітичної діяльності, важливим засобом доведення досягнутого фахового рівня в обраній галузі знань.

Екзаменаційна комісієя, яка працювала в аудиторії 202, розробила процедуру захисту з використанням електронних ресурсів Google Classroom, зокрема Google Meet.

Випускники бакалаврату та магістратури успішно пройшли захист, продемонстрували необхідний рівень сформованості фахових компетенцій. Кваліфікаційні роботи стосувались різноманітних напрямків ІТ-галузі: розробку систем керування, серверних додатків, комп’ютерного моделювання. Окремо варто зазначити розроблену В. В. Кропивкою 3D-гру «Robot Escape» в жанрі платформер, яка є собою завершеним продуктом, реалізованим у три етапи. Заслуговує на увагу робота Д. О. Ніщеменка «Розробка онлайн-системи моніторингу мікроклімату розумного будинку на базі мікроконтролера NodeMCU».

Колектив кафедри МСІТ вітає своїх випускників з успішним захистом кваліфікаційних робіт та бажає так само успішно здати державний екзамен!

Снимок11Снимок15Снимок17Снимок19Снимок24Снимок26Снимок28Снимок30

Підготувала доцент кафедри МСІТ О. В. Присяжнюк