Відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачами бакалаврської освітньої програми «Статистика (Фінансова, страхова та комп’ютерна статистика)».

Екзаменаційній комісії (голова – доктор фіз.-мат. наук, професор А. М. Плічко; доктор фіз.-мат. наук, професор О. В. Авраменко, кандидат економічних наук, доцент Я. О. Довгенко) були представлені достатньо глибокі теоретичні дослідження з практично важливими результатами. Тематика досліджень випускників бакалаврату стосується статистичного моделювання та аналізу впливу різних факторів на події та явища в соціальній, фінансово-економічній областях:

  • «Статистичний аналіз впливу пандемії на виборчі кампанії у світі» (Анастасія Бойченко);
  • «Дослідження характеристик замкнених систем масового обслуговування різних типів» (Вікторія Сташенко);
  • «Застосування моделей теорії ризику для дослідження та моделювання діяльності страхових компаній» (Павло Коршун);
  • «Асимптотичні властивості характеристичних функцій чистих розподілів» (Олег Мачуський);
  • «Статистичний аналіз, моделювання та прогноз рівня оплати праці в Україні» (Костянтин Пащенко);
  • «Поліноміальні схеми апроксимацій абсолютно неперервних функцій розподілу» (Анастасія Самарець);
  • «Аналіз та моделювання кредитної та депозитної складових банківської діяльності» (Федоренко Ілля).

Яскраві ґрунтовні доповіді, повні відповіді на запитання членів комісії повною мірою засвідчили готовність випускників до професійної діяльності. Але попереду ще завершальний етап атестації – державний кваліфікаційний екзамен.

Бажаємо випускникам успішно пройти цей іспит та отримати кваліфікацію «Бакалавр статистики. Стажист-дослідник»!

ДЕК СТ18б захист 1 Робота екзаменаційної комісії.

ДЕК СТ18б захист 2

Оголошення результатів: задоволені всі – і здобувачі, і члени комісії