29 квітня 2022 року відбувся захист курсових проєктів студентів спеціальності «Професійна освіта (Цифрові технології)» (група ЦТ20Бс).

Курсові роботи виконують з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, одержаних здобувачами за час навчання та їх застосування для комплексного розв’язання конкретного фахового завдання.

Особливістю курсових проєктів із цифрових технологій є те, що результати дослідження мають бути підкріплені розробленим програмним забезпеченням, цифровим продуктом або автоматизованою системою відповідно до теми дослідження та пояснювальною запискою до курсової роботи.

Завданням курсової роботи за спеціалізацією цифрові технології є:

1. Використання основних нормативних документів та інших інформаційних ресурсів, необхідних для створення та оформлення цифрових продуктів.

2. Ознайомлення із сучасними методами моделювання, програмування.

3. Ознайомлення із сучасними фізико-технічними основами створення та використання автоматизованих систем.

4. Формування практичних навичок прогнозування, моделювання, програмування та створення алгоритмів і програм.

5. Одержання практичних навичок щодо створення та використання розробок (програмний засіб, програмована модель робота, цифровий продукт, автоматизована система тощо).

6. Створення програмного забезпечення, цифрового продукту або автоматизованої системи відповідно до теми курсової роботи.

Студенти представили такі дослідження:

– Галушка Вадим Валерійович, тема роботи «Реалізація проєкту робо-платформи з відео-інтерфейсом та управлінням через Wi-Fi»;

– Корик Денис Віталійович, тема роботи «Розробка віртуального класу фізики засобами інструментарію платформи Unreal Engine 4»;

– Сатир Вадим Анатолійович, тема роботи «Створення web-сервісу райдшерингу для онлайн-бронювання спільних поїздок».

Виконання та захист робіт переконливо показав високий рівень формування в студентів спеціальності «Професійна освіта (Цифрові технології)» (група ЦТ20Бс) практичних фахових навичок із моделювання, програмування та створення алгоритмів і програм.

Усі представлені до захисту роботи отримали схвальні відгуки комісії та відзначені відмінними оцінками.

1234567891011121314

Інформацію підготували д.пед.н. М.І.Садовий, к.пед.н. Д.В.Соменко, д.пед.н. О.М.Трифонова