26 квітня 2022 року відбулася настановча конференція з виробничої практики для студентів спеціальностей 015 «Професійна освіта (Цифрові технології)», 015 «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)».

Практична підготовка студентів є невід’ємною складовою освітньо-професійних програм (ОПП) підготовки фахівців із вищою освітою у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.

Метою практики є:

– закріплення теоретичних знань, отриманих студентами під час навчання;

– опанування й удосконалення практичних навичок та умінь для набуття компетентностей, визначених стандартом вищої освіти відповідної спеціальності;

– формування та розвиток у здобувачів вищої освіти професійних умінь приймати самостійні рішення в конкретних умовах роботи;

– оволодіння сучасними методами, формами організації праці, знаряддями праці в галузі їхньої майбутньої спеціальності;

– виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх використовувати в практичній діяльності для підтримання власної конкурентоспроможності на сучасному ринку праці.

Завідувач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, доктор педагогічних наук, професор М.І. Садовий привітав усіх учасників конференції з початком виробничої практики, яка є важливим етапом навчання становлення майбутнього фахівця комп’ютерних / цифрових технологій.

На практику цього разу йдуть студенти груп ЦТ20Бс (Професійна освіта (Цифрові технології) та КТ19Б (Професійна освіта (Комп’ютерні технології).

К.пед.н. Д.В.Соменко (керівник практики студентів ЦТ20Бс) ознайомив присутніх з особливостями організації та проведення практики, її завданнями й термінами проходження, критеріями оцінювання її результатів.

Методисти д.пед.н., доц. О.М.Трифонова та к.пед.н. О.М.Щирбул (керівник практики у студентів КТ19Б) акцентували увагу на правилах поведінки під час виробничої практики, особливостях оформлення звітної документації та засобах комунікації з методистами.

Далі студентів ознайомили з розподілом на виробничу практику. Базами практики є редакційно-видавничий та інформаційний відділи Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; ТОВ «Онiкс-Системз», UA: КРОПИВНИЦЬКИЙ – Філія АТ «НСТУ» «Кропивницька регіональна дирекція», Суспільне Кропивницький;  Департамент кіберполіції Національної поліції України в Кіровоградській області.

Маємо надію, що виробнича практика сприятиме виробленню в студентів творчого дослідницького підходу до майбутньої професійної діяльності, допоможе набути навички самоосвіти й аналізу результатів своєї праці.

12345

Інформацію підготували к.пед.н. Д.В.Соменко, д.пед.н. О.М.Трифонова