28 грудня завершила роботу державна екзаменаційна комісія освітньо-професійної програми Статистика (Фінансова, страхова та комп’ютерна статистика).

20 грудня відбувся захист кваліфікаційних робіт. Тематика робіт вирізнялася надзвичайною різноплановістю. На захисті були представлені дослідження, пов’язані з популярним та важливим у сучасній статистиці та аналітиці прогнозуванням соціально-економічних показників. Це магістерські роботи студентів А. С. Білобабченка «Апроксимація динаміки ринкових процесів з прогнозною оцінкою»; А. С. Вернигори «Статистичне моделювання, оцінка та прогноз економічної безпеки України»; І. І. Петрикової «Прогнозування курсу Dash на основі моделі ARIMA».

Новітній напрям у дослідженнях репрезентовано в роботі В. В. Подрушняк «Аналіз розподілів показників тривалості життя довгожителів», присвяченій дослідженню рядів тривалості життя після 105 років на основі Міжнародної бази даних довголіття «International Database on Longevity».

Надзвичайно актуальними в наш час є дослідження впливу пандемії на життя людини. Так, Л. Б. Хачатрян представила роботу на тему «Статистичний аналіз показників активності соціальних мереж у період пандемії».

Підкреслимо, що більшість наукових результатів, отриманих магістрами-статистиками, має важливе практичне значення. Статистичні дані можуть бути використані в різноманітних аналітичних звітах, які вимагають аналізу соціально-економічних показників.

 28 грудня десятеро випускників освітньо-професійної програми Статистика (Фінансова, страхова та комп’ютерна статистика) успішно  склали державний іспит. Вітаємо всіх та бажаємо подальших творчих успіхів!

изображение viber 2021 12 29 16 17 12 146изображение viber 2021 12 29 16 18 36 286изображение viber 2021 12 29 16 19 10 492