Магістранти ІІ курсу спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) денної й заочної форм навчання (групи ТН20М; ТН20М-З) проходять другу педагогічну практику із 06.09.2021 до 01.10.2021 у 10-11 класах закладів загальної середньої освіти, тобто діяльність студентів, що є аналогом професійної роботи вчителя технологій й відповідає змісту та структурі педагогічної діяльності, відбувається в реальних умовах освітнього процесу ЗЗСО.

Новый рисунок 1

Для успішної організації практики кафедра теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності розробила методичні рекомендації для магістрантів, у яких деталізовано завдання, конкретизовано вимоги до оформлення звітної документації, окреслено особливості проведення семестрового контролю (Наскрізна виробнича (педагогічна) практика. Програма та методичні рекомендації для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології): посібник [уклад.: О. М. Царенко, С. І. Рябець, відпов. за вип. М. І. Садовий].

Під час практики студенти перебувають на посаді вчителя технологій і креслення (викладача дисциплін профільної підготовки) закладу загальної середньої освіти та класного керівника.

03–04 вересня 2021 р. на настановних конференціях (із використанням відеозв’язку на платформі Zoom), які організували та провели викладачі кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, зокрема завідувач кафедри професор Микола Садовий, керівник практики доцент Олександр Царенко, провідний методист кафедри доцент Сергій Рябець докладно повідомили магістрантам методичні особливості підготовки до уроків і виконання практичних завдань, а також деталізували вимоги до оформлення звітних матеріалів з педагогічної практики. Наголошено на тому, що специфіку організації та проведення практичної діяльності студента-практиканта віддзеркалено в змісті, який представлено чотирма модулями: організаційним, фаховим, методичним, виховним. Магістранти схвально поставилися до повідомлення керівника про врахування результатів науково-дослідної роботи студентів у процесі виставлення загальної оцінки. Науково-дослідні матеріали можна використати під час підготовки доповідей та виступу на підсумковій науково-практичній конференції, для написання наукової статті.

Новый рисунок 4

Конференцію з педагогічної практики завершено відповідями методистів на численні питання студентів.

Інформацію та світлини підготував доцент Царенко О. М.