На кафедрі ТМТПОПБЖ відбулася зустріч з Кочубей  Тетяною Дмитрівною доктором педагогічних наук, професором, Коберником Олександром Миколайовичем завідувачем кафедри Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, доктором педагогічних наук, професором та Миценком Валерієм Івановичем кандидатом педагогічних наук, доцентом Центральноукраїнського національного технічного університету.

001

В ході ділової зустрічі обговорено питання удосконалення освітніх програм зі спеціальностей 015 Професійна освіта (Комп’ютерні/ цифрові технології), 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості), 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології). Зокрема, плідна дискусія супроводжувала обговорення питання співвідношення практичної та теоретичної складових як фахових, так і психолого-педагогічних дисциплін, шляхів покращення навчання студентів іноземної мови.

Повідомлення підготовлено професором М.Садовим.