Освітня програма «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» стала першою програмою на фізико-математичному факультеті, яка за новими вимогами отримала позитивне рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації.

Акредитаційну експертизу освітньої програми «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти здійснювала експертна група Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти в дистанційній формі в період із 17.02.2021 по 19.02.2021 року.

001

Гарантом освітньої програми «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» виступає кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, доцент Абрамова Оксана Віталіївна.

Група забезпечення освітньої програми: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, доцент Пуляк Ольга Василівна; доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, професор Анісімов Микола Вікторович; кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, доцент Чистякова Людмила Олександрівна.

Вітаємо студентів спеціальності та колег із успішними результатами акредитації та бажаємо подальших перспектив розвитку!

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

ЗВІТ Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми експертної групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

РІШЕННЯ за наслідками розгляду акредитаційної справи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 27 квітня 2021 р.