Основними завданнями вивчення дисципліни є:

1. Розкриття змісту основних положень Державного стандарту освітньої галузі «Технологія» та нової структури трудової підготовки у загальноосвітніх навчальних закладах.

2. Оволодіння майбутніми вчителями трудового навчання теоретичними і методичними знаннями та вміннями проведення уроків трудового навчання відповідно до нових тенденцій реформування освітньої галузі «Технологія» з використанням активних, інтерактивних методик, інформаційних засобів навчання.

3. Показ шляхів забезпечення освітньої, розвиваючої і виховної функції трудової підготовки школярів.

4. Здійснення зв'язків трудової підготовки учнів з основами наук, інтеграція знань учнів про техніку, технологію і виробництво.

5. Визначення змісту роботи вчителя по організації, плануванню і матеріальному забезпеченню трудового, профільного й професійного навчання та продуктивної праці школярів.

6. Підготовка і розробка необхідної документації для вчителя трудового навчання.