Вивчення курсу «Радіоелектроніка» базується на основі знань, здобутих  студентами в курсах «Загальна фізика», «Алгебра і геометрія» та «Математичний аналіз».

Вивчення теоретичного матеріалу з усіх розділів супроводжується виконанням лабораторних  практикумів. У програмі наведені перелік рекомендованих лабораторних робіт.

При вивченні курсу студент повинен оволодіти такими практичними вміннями та навичками:

  • організація роботи фізичного кабінету та технічних гуртків;
  • обладнання робочих місць для лабораторних занять та роботи гуртківців;
  • забезпечення виконання правил охорони праці та техніки безпеки;
  • читання та креслення принципових, функціональних і монтажних схем  елементів, вузлів і пристроїв електронної техніки;
  • виконання нескладних радіомонтажних робіт;
  • виконання радіотехнічних вимірювань;
  • відшукання та усунення типових несправностей в радіоелектричних пристроях;
  • вирішення конструкторсько-технологічних завдань, пов’язаних з обладнанням лабораторій.