Деталі машин. Мета та завдання курсу. В курсі “Деталі машин” вивчається будова, принципи роботи, основи розрахунку й конструювання деталей і вузлів загального призначення з врахуванням режиму роботи і терміну їх використання. При цьому розгалужується вибір матеріалу і його термообробка, регіональні форми деталей їх технологічність і точність виготовлення. Деталі машин часто мають складну конфігурацію, працюють в різних умовах і далеко не завжди можна отримати точні формули для їх розрахунку. Тому при розрахунках деталей машин широко використовують різні наближені й емпіричні формули, до яких вводять коефіцієнти, які визначаються дослідним шляхом й підтверджені практикою конструювання і експлуатації машин.

У зв’язку із значним об’ємом навчального матеріалу частина питань запланована на самостійне вивчення та їх засвоєння у процесі виконання практичних робіт. Не зважаючи на це, більшість питань лекційного курсу викладається таким чином, щоб все найбільш суттєве та важливе не залишалось поза увагою студентів. Цим досягається основна мета курсу навчити студентів виконувати технічні розрахунки. Значна частина лекцій та практичних занять супроводжується демонстраціями деталей вузлів, механізмів, різних передач та особливостей  їх будови та принципу їх дії.

Теоретична механіка. Мета та завдання курсу. Дати знання, необхідні для засвоєння матеріалу спеціальних дисциплін, а також для компетентного керівництва заняттями з технічної праці та гуртковою роботою в школі; розширити кругозір, що дає можливість вчителю трудового навчання збагачувати уроки політехнічним змістом; розвивати творче мислення студентів, що полягає в умінні застосовувати одержанні знання при розв’язуванні конструкторсько-технологічних задач.

Технічне креслення. Мета та завдання курсу. Навчити студентів правильно і технічно грамотно читати й виконувати креслення. При вивченні курсу студенти мають справу з реальними матеріальними об'єктами, починаючи від реальних деталей до вузлів та нескладних механізмів, розвивають відповідні прийоми та навики, а також повторюють правила зображення на площині об'ємних технічних форм, мають можливість робити висновки про форму деталі, вузла, нескладного механізму на основі площинних зображень та кресленнях виконаних в прямокутній й аксонометричних проекціях. Теоретична частина курсу базується на положеннях нарисної геометрії, методах прямокутного проектування, та державних стандартах.