НТСОШВ.На практичних заняттях  дисципліни «Новітні технології та  сучасне   оснащення швейного  виробництва» студенти  вивчають перспективні методи проектування та оброблення деталей одягу з використанням сучасних технологій, матеріалів  та обладнання.

Дисципліна «Новітні технології та  сучасне оснащення швейного  виробництва»  використовує досягнення та методи фундаментальних  та прикладних наук, зокрема: анатомії, нарисної геометрії, матеріалознавстватехнології швейних виробів, обладнання швейного виробництва,комп’ютерної графіки.

ІПО. На практичних заняттях дисципліни „Інженерне проектування одягу ”  студенти знайомляться з сучасними методами проектування одягу для швейної промисловості.

Метою викладання дисципліни «геометрія поверхні одягу» є вивчення методів проектування поверхонь та деталей одягу з використанням сучасних інженерних методів.

304

 

ГПО. На практичних заняттях дисципліни “Геометрія поверхні одягу” використовує досягнення та методи фундаментальних та прикладних наук, зокрема: анатомії, нарисної геометрії, матеріалознавства, інформатики, мистецтвознавства.


ТШВ. На лабораторних заняттях дисципліни „Технологія швейних виробів” студенти знайомляться з технологією сучасного швейного виробництва,  системою стандартизації та оцінки якості швейних виробів.