При викладанні дисципліни «Охорона праці в галузі» у майбутніх фахівців формуються знання щодо стану і проблем охорони праці у галузі відповідно до напряму їх підготовки, складових і функціонування системи управління охороною праці.

При викладанні дисципліни«Безпека життєдіяльності» основною метою є теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців щодо створення безпечних умов діяльності і життя, опанування принципів гармонійного розвитку особистості і сталого розвитку суспільства.

Основні завдання підготовки фахівців

Після вивчення цієї дисципліни студент повинен:

вміти:

– аналізувати та оцінювати небезпечні ситуації;

– оцінити середовище перебування стосовно особистої безпеки, безпеки колективу;

– самостійно приймати рішення про вжиття термінових заходів у разі виникнення екстремальних ситуацій;

– забезпечити особисту безпеку в екстремальних ситуаціях;

– розробляти і впроваджувати систему заходів, спрямованих на збереження здоров’я людини та її гармонійний розвиток;

– визначити психофізіологічні особливості людини та їх роль у забезпеченні особистої безпеки;

– оцінювати негативні фактори середовища перебування та визначати шляхи усунення їх дії на людину;

– надати першу медичну допомогу в екстремальних ситуаціях собі та іншим потерпілим;

– визначити вимоги законодавчих актів у межах особистої та колективної відповідальності.

знати:

– основні принципи формування безпечної життєдіяльності людини;

– характеристики зовнішніх та внутрішніх негативних факторів;

– вплив психофізіологічних особливостей людини на формування її безпеки;

– класифікацію і нормування шкідливих та небезпечних факторів, що негативно впливають на здоров’я людини;

– методи виявлення шкідливих та небезпечних факторів;

– законодавчі акти та нормативні документи з питань безпеки життєдіяльності людини;

– основні принципи колективної безпеки;

– принципи гармонійного розвитку людини та сталого розвитку людства.