«Хотілося б згадати славну будзагонівську історію нашого факультету. До 1968 року участь у роботі трудових загонів у літній період брали лише окремі студенти як Кіровоградського педінституту, так і інших вузів м. Кіровограда. У тому числі в цій роботі брали участь і студенти фізико-математичного факультету, наприклад Анатолій Миколайович Константинов. Великим фронтом для роботи студентів, і взагалі молоді, у літній період була цілина. Молодь з усього Радянського Союзу у літній період прибувала в Казахстан, там організовувалась у загони й на безкрайніх степах на комбайнах збирала урожай пшениці.

Перший у Кіровоградській області організований студентський загін для роботи в літній період у 1968 році було сформовано саме у Кіровоградському педінституті ім. О.С.Пушкіна. Будучи студентом 3-го курсу фізико-математичного факультету, заступником секретаря комітету комсомолу інституту, членом парткому інституту мені пощастило бути організатором і керівником „Першого Особливого студентського трудового загону Кіровоградського педінституту“. Цей загін налічував 40 бійців і був сформований із студентів  фізмату, факультету фізвиховання, філфаку, істфаку. Загін виїхав у Кримську область і працював на виноградниках у Сакському районі, займаючись боротьбою із шкідниками виноградних плантацій, що було великою проблемою на той час для Кримської області. Загін працював під час  3-го трудового семестру. Поряд з роботою на виноградниках, бійцями загону була проведена велика громадська й культурно-масова робота з населенням. Проводилася робота з дітьми на організованих загоном у школах літніх майданчиках, були приведені в порядок і окультурені 4 братських могили, прочитано 6 лекцій і дано 2 концерти для місцевого населення. Частину зароблених грошей загін перевів у Фонд Миру.

У 80-ті роки з метою проведення виховної роботи серед студентів на належному рівні, підвищення їх суспільно-політичної активності, на факультеті була організована громадсько-політична практика (ГПП).

Однією з форм ГПП була участь студентів у будівельних і сільськогосподарських загонах, які працювали під час літніх канікул. Традиційними були поїздки будівельного загону «Альтаїр» до Тюменської області: 1980 рік – м. Сургут, 1981 та 1982 роки – Уренгой (учасниками загону «Альтаїр-80» були біля 30 студентів факультету, в тому числі нинішній декан факультету Р.Ріжняк).

У 1983 році близько 100 студентів фізмату працювали влітку в чотирьох студентських загонах, а саме: у загоні „Альтаїр“, який працював у Тюменській області, у загонах  „Чайка“, „Імпульс“ і „Спектр“, які працювали на польових роботах у районах Кіровоградської області. Бійці загону «Спектр» весь свій заробіток перерахували у фонд миру.

1

Поїздка загону «Альтаїр-84» в Тюменську область стала останнім «далеким» відрядженням цього загону в його історії. Для проведення 3-го трудового семестру (роботи студентів в літній період) у 1985 році комітетом комсомолу факультету (секретар – Шульга М.), при допомозі деканату й партбюро факультету, було сформовано чотири загони.

2

1. Загін „Спектр“ – загін безкорисливої праці (командир – Поривай Н.(гр. 32), комісар – Євлентьєва Л. (гр. 11)). Загін налічував 33 бійці і додатково – 4 важковиховуваних підлітки. Працювали у Маловисківському районі, с. Плетений Ташлик, радгосп „Кіровоградський“. Загін заробив 4736 крб.  Із цих зароблених грошей зроблено перерахування у Фонд Миру та за іншими рахунками, і ще 1500 крб залишилося. Загін дав для населення 5 концертів, прочитав ряд лекцій. Серед інших загонів безкорисливої праці у 1985 році загін „Спектр“ зайняв 1-е місце.

2. Загін „Чайка“ (командир – Колесник С.(гр. 25), комісар – Шаповал В. (гр.25)). Налічував 33 бійця. Працювали на консервному заводі в смт Добровеличківці. План виконали, У Фонд Миру перерахували 240 крб.

3. Загін „Альтаїр“ (командир – Єременко Ю. (гр. 25), комісар – Гетьманець Т. (гр. 22)). Налічував 29 бійців і 3 важковиховуваних підлітки.

4. Загін „Імпульс“ (командир – Кулик В.(гр. 23), комісар – Чувінова А.(гр. 14)).  Налічував 30 бійців.

Останні два загони працювали на Знам’янському консервному заводі. Працювали у дві зміни. Замість планових 48000 крб освоїли 54000 крб. Прочитали 5 лекцій для населення, дали один концерт. Кожний загін перевів у Фонд Миру по 240 крб.

3

Під час 3-го трудового семестру 1985-1986 н.р. на фізматі було організовані й працювали влітку на різних об’єктах чотири студентські загони: „Спектр - 86“, „Радіан - 86“, „Імпульс - 86“, „Чайка - 86“ і 11 студентів факультету приймали участь у міжфакультетському загоні „Дружба“, комісаром якого був студент гр. 31 Кононенко С. Усього в студзагонах працювали 125 студентів. Разом з ними в загонах працювали 6 важковиховуваних підлітків. Загони заробили близько 21200 крб. З них значна частина (6818 крб) переведена була загонами у Фонд Миру, Фонд будівництва меморіалу Перемоги в Москві, Фонд допомоги тим, хто пострадав внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, Фонд шкіл-інтернатів і спецшкіл для дітей.

Проведено значну громадську роботу загонами на місцях їх дислокації: прочитано 20 лекцій для населення, дано 4 концерти, 5 виступів агіткультбригад, проведено 27 різних культмасових заходів у загонах і при участі місцевого населення, 5 спортивних зустрічей. 62 учасники загонів нагороджені грамотами підприємств і колгоспів, 10 – грамотами райкомів і обкому комсомолу.