Том 2, № 12 (2017)

НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Наукові записки. – Випуск 11. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 1. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2017 – 200 с.

 

ISSN 2519-254X (Print)

ISSN 2521-6791 (Online)

 

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (наказ №54 від 25 січня 2013 року)

Збірник наукових праць є результатом наукових пошуків дослідників теоретичних і методичних аспектів проблем методики навчання за фізико-математичним і технологічним напрямами освіти у середній і вищій школі.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Величко С.П.  – доктор педагогічних наук, професор (головний редактор)

Вовкотруб В.П.  – доктор педагогічних наук, професор

Гайдарова Мая  – доцент, доктор наук (Болгарія, Софійський університет «Св. Климент Охридски»)

Карапетков С.М.  – доктор техн. наук, професор (Болгарія, м. Слівен)

Коновал О.А.  – доктор педагогічних наук, професор

Кушнір В.А.  – доктор  педагогічних  наук,  професор  (заст.  Головного редактора)

Радул В.В.  – доктор педагогічних наук, професор

Садовий М.І.  – доктор педагогічних наук, професор

Самойленко П.І.  – доктор педагогічних наук, професор Московського державного університету технологій та управління (Росія, м. Москва)

Семченко І.В.  – доктор фіз.-мат. наук, професор (Білорусь, м. Гомель)

Царенко О.М.  – кандидат технічних наук, професор (відповідальний секретар)

Шершнев Є.М.  – кандидат технічних наук, доцент, зав. кафедри загальної фізики УО  Гомельського державного  університету  ім. Ф.Скоріни (Білорусь, м. Гомель)

Друкується за рішенням ученої ради Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (протокол №10 від 24 квітня 2017 року)

Статті подано у авторській редакції.

ISSN 2519-254X (Print)

ISSN 2521-6791 (Online)

© Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2017.

Зміст

І. ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Василь Олександрович Болілий, Вікторія Володимирівна Копотій
PDF
Оксана Володимирівна Вишенська, Юлія Анатоліївна Мейш
PDF
Денис Васильович Гринь
PDF
Наталя Олексіївна Пасічник, Ренат Ярославович Ріжняк
PDF
Наталія Володимирівна Подопригора, Євген Олександрович Клоц
PDF
Анна Валеріївна Ткаченко, Юлія Володимирівна Рудніцька
PDF
Олена Михайлівна Трифонова
PDF
Людмила Іванівна Яременко, Олена Володимирівна Харитоненко
PDF

ІІ. ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Андрій Анатолійович Дробін
PDF
Олег Миколайович Царенко, Микола Ілліч Садовий
PDF
Наталя Анатоліївна Дьоміна, Микола Вікторович Морозов
PDF
Сергій Олександрович Колінько, Тетяна Іванівна Бутенко, Людмила Олександрівна Кулик
PDF
Ольга Степанівна Кузьменко
PDF
Юрій Степанович Мельник
PDF
Борис Ігорович Миндрул, Анна Валеріївна Ткаченко
PDF
Віктор Володимирович Слюсаренко, Микола Ілліч Садовий
PDF
Світлана Миколаївна Стадніченко
PDF
В’ячеслав В’ячеславович Білецький
PDF
Людмила Павлівна Суховірська, Ольга Миколаївна Лунгол
PDF

III. ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Василь Васильович Чубар
PDF
Едуард Михайлович Кравченя, Микола Ілліч Садовий
PDF
Ірина Леонтіївна Царенко
PDF
Тетяна Олександрівна Бєлкова
PDF
Ірина Філімонова Афанасіївна
PDF
Андрій Іванович Ткачук
PDF
Денис Володимирович Борисенко
PDF
Ольга Василівна Пуляк, Тетяна Миколаївна Сидорчук, Юлія Вікторівна Хріненко
PDF
Катерина Олександрівна Гавриленко
PDF
Тетяна Іванівна Попова
PDF
Тетяна Петрівна Зузяк
PDF
Світлана Володимирівна Нечіпор
PDF
Сергій Олексійович Кононенко, Сніжана Миколаївна Богомаз-Назарова
PDF
Олександр Юрійович Мошуренко, Юрій Михайлович Мошуренко, Сергій Іванович Рябець
PDF
Юлія Сергіївна Кулінка
PDF
Аркадій Миколайович Кух, Оксана Михайлівна Кух
PDF
Оксана Геннадьевна Медведовская, Геннадий Кузьмич Чепурных
PDF
Тетяна Володимирівна Куценко
PDF