НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Том 3, № 12 (2017): НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Обкладинка

ISSN 2519-254X (Print)

ISSN 2521-6791 (Online)

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (наказ №54 від 25 січня 2013 року)

Збірник наукових праць є результатом наукових пошуків дослідників теоретичних і методичних аспектів проблем методики навчання за фізико-математичним і технологічним напрямами освіти у середній і вищій школі.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
Величко С.П. – доктор педагогічних наук, професор (головний редактор)
Вовкотруб В.П. – доктор педагогічних наук, професор
Гайдарова Мая – доцент, доктор наук (Болгарія, Софійський університет «Св. Климент Охридски»)
Карапетков С.М. – доктор техн. наук, професор (Болгарія, м. Слівен)
Коновал О.А. – доктор педагогічних наук, професор
Кушнір В.А. – доктор педагогічних наук, професор (заст. головного редактора)
Радул В.В. – доктор педагогічних наук, професор
Садовий М.І. – доктор педагогічних наук, професор
Самойленко П.І. – доктор педагогічних наук, професор Московського державного університету технологій та управління (Росія, м. Москва)
Семченко І.В. – доктор фіз-мат. наук, професор (Білорусь, м. Гомель)
Царенко О.М. – кандидат технічних наук, професор (відповідальний секретар)
Шершнев Є.М. – кандидат технічних наук, доцент, зав. кафедри загальної фізики УО Гомельського державного університету ім. Ф.Скоріни (Білорусь, м. Гомель)

Статті подано у авторській редакції.

© Центральноукраїнський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка