Наукові видання ФМПНТ ЦДПУ


Логотип заголовку сторінки

НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ISSN 2519-254X (Print)

ISSN 2521-6791 (Online)

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (наказ №54 від 25 січня 2013 року)

Збірник наукових праць є результатом наукових пошуків дослідників теоретичних і методичних аспектів проблем методики навчання за фізико-математичним і технологічним напрямами освіти у середній і вищій школі.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
Величко С.П. – доктор педагогічних наук, професор (головний редактор)
Вовкотруб В.П. – доктор педагогічних наук, професор
Гайдарова Мая – доцент, доктор наук (Болгарія, Софійський університет «Св. Климент Охридски»)
Карапетков С.М. – доктор техн. наук, професор (Болгарія, м. Слівен)
Коновал О.А. – доктор педагогічних наук, професор
Кушнір В.А. – доктор педагогічних наук, професор (заст. головного редактора)
Радул В.В. – доктор педагогічних наук, професор
Садовий М.І. – доктор педагогічних наук, професор
Самойленко П.І. – доктор педагогічних наук, професор Московського державного університету технологій та управління (Росія, м. Москва)
Семченко І.В. – доктор фіз-мат. наук, професор (Білорусь, м. Гомель)
Царенко О.М. – кандидат технічних наук, професор (відповідальний секретар)
Шершнев Є.М. – кандидат технічних наук, доцент, зав. кафедри загальної фізики УО Гомельського державного університету ім. Ф.Скоріни (Білорусь, м. Гомель)

Статті подано у авторській редакції.

© Центральноукраїнський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Наукові записки. Серія: Математичні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім В. Винниченка

ISBN 966-8088-27-8

Збірник наукових праць є результатом окремих наукових пошуків дослідників теоретичних проблем математики.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Авраменко О.В. – доктор фізико-математичних наук, професор.
Волков Ю.І. – доктор фізико-математичних наук, професор (відповідальний редактор).
Кушнір В.А. – доктор педагогічних наук, професор.
Петренюк А.Я. – доктор фізико-математичних наук, професор.
Романов В.О.  – кандидат фізико-математичних наук, доцент.
Філер З.Ю. – доктор технічних наук, професор.
Шевчук І.О. – доктор фізико-математичних наук, професор.
Яременко Ю.В. – кандидат фізико-математичних наук, доцент (відповідальний секретар). 

Адреса редакції: 25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1, кафедра математики.

ISBN 966-8088-27-8

© Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Наукові записки молодих учених

Наукові записки молодих учених. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім В. Винниченка

ISSN 2617-2666 (online)

 

Публікуються дослідження студентів та молодих учених з метою оприлюднення отриманих результатів у галузях математики, природничих наук, інформатики, технологій, методик їхнього навчання, професійної освіти та історії науки і техніки

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Ріжняк Ренат Ярославович – доктор історичних наук, професор кафедри математики та методики її навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, редактор напрямку «Історія науки і техніки» (голова редколегії)

Сальник Ірина Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри природничих наук і методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, редактор напрямку «Фізика та методика навчання фізики та астрономії у середній та вищій школі» (заступник голови редколегії)

Пасічник Наталя Олексіївна – доктор історичних наук, професор кафедри математики та методики її навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, редактор напрямку «Освітні, педагогічні науки»;

Ботузова Юлія Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри математики та методики її навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

Подопригора Наталя Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри природничих наук і методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; редактор напряму «Природничі науки. Методика навчання природничих наук у середній та вищій школі»;

Фурсикова Тетяна Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцент, декан факультету математики, природничих наук та технологій Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

Чистякова Людмила Олександрівна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри технологічної та професійної освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

Гелевера Ольга Федорівна – кандидат географічних наук, доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, редактор напряму «Географія. Методика навчання географії у середній та вищій школі»;

Дефорж Ганна Володимирівна – доктор історичних наук, доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка редактор напряму «Біологія, екологія, здоров’я людини та методика їхнього навчання»;

Акбаш Катерина Сергіївна – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики та методики її навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, редактор напрямку «Математика. Статистика»;

Нічишина Вікторія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики та методики її навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, редактор напрямку «Методика навчання математики у середній та вищій школі»;

Плющ Валентина Миколаївна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, редактор напряму «Хімія. Методика навчання хімії у середній та вищій школі»;

Присяжнюк Олена Віталіївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, редактор напрямку «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»;

Рєзіна Ольга Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики и та інформаційних технологій Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, відповідальний секретар, редактор напрямку «Методика навчання інформатики у середній та вищій школі»;

Царенко Олександр Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної та професійної освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, редактор напрямку «Теорія та методика технологічної освіти»;

Доніченко Юлія Сергіївна – старший лаборант кафедри математики та методики її навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (технічний секретар).

© Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

1 - 3 з 3 результатів