Наукові записки молодих учених

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 11 (2023): Наукові записки молодих учених

Зміст

Методика навчання математики та інформатики у середній та вищій школі

Олена Олександрівна Шевченко
PDF
Вікторівна Сергіївна Ненько
PDF
Марія Олексіївна Величко, Софія Дмитрівна Настусенко, Тетяна Олегівна Попруга
PDF

Математика. Статистика.

Антон Нога
PDF

Хімія. Методика навчання хімії у середній та вищій школі

Артур Олександрович Гердов
PDF

Наукові записки молодих учених. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім В. Винниченка

ISSN 2617-2666 (online)

 

Публікуються дослідження студентів та молодих учених з метою оприлюднення отриманих результатів у галузях математики, природничих наук, інформатики, технологій, методик їхнього навчання, професійної освіти та історії науки і техніки

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Ріжняк Ренат Ярославович – доктор історичних наук, професор кафедри математики та методики її навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, редактор напрямку «Історія науки і техніки» (голова редколегії)

Сальник Ірина Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри природничих наук і методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, редактор напрямку «Фізика та методика навчання фізики та астрономії у середній та вищій школі» (заступник голови редколегії)

Пасічник Наталя Олексіївна – доктор історичних наук, професор кафедри математики та методики її навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, редактор напрямку «Освітні, педагогічні науки»;

Ботузова Юлія Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри математики та методики її навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

Подопригора Наталя Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри природничих наук і методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; редактор напряму «Природничі науки. Методика навчання природничих наук у середній та вищій школі»;

Фурсикова Тетяна Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцент, декан факультету математики, природничих наук та технологій Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

Чистякова Людмила Олександрівна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри технологічної та професійної освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

Гелевера Ольга Федорівна – кандидат географічних наук, доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, редактор напряму «Географія. Методика навчання географії у середній та вищій школі»;

Дефорж Ганна Володимирівна – доктор історичних наук, доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка редактор напряму «Біологія, екологія, здоров’я людини та методика їхнього навчання»;

Акбаш Катерина Сергіївна – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики та методики її навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, редактор напрямку «Математика. Статистика»;

Нічишина Вікторія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики та методики її навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, редактор напрямку «Методика навчання математики у середній та вищій школі»;

Плющ Валентина Миколаївна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, редактор напряму «Хімія. Методика навчання хімії у середній та вищій школі»;

Присяжнюк Олена Віталіївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, редактор напрямку «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»;

Рєзіна Ольга Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики и та інформаційних технологій Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, відповідальний секретар, редактор напрямку «Методика навчання інформатики у середній та вищій школі»;

Царенко Олександр Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної та професійної освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, редактор напрямку «Теорія та методика технологічної освіти»;

Доніченко Юлія Сергіївна – старший лаборант кафедри математики та методики її навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (технічний секретар).

© Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка