ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ПОХІДНИХ НЕЯВНО ЗАДАНИХ ФУНКЦІЙ

Юлія Володимирівна Ботузова

Анотація


Розглядаються методичні особливості застосування ІКТ під час вивчення теми «Похідні функцій, заданих неявно» курсу математичного аналізу в педагогічному університеті. Наводяться приклади розв’язання типових задач на відшукання похідних першого та вищих порядків. Здійснюється аналіз функціональних можливостей використання онлайн-калькуляторів, математичного пакету Maple при розв’язанні таких задач.


Повний текст:

PDF

Посилання


Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики: навчальний посібник / В.В. Корольський, Т.Г. Крамаренко, С.О. Семеріков, С.В. Шокалюк; науковий редактор академік АПН України, д.пед.н., проф. М.І. Жалдак. – Кривий Ріг: Книжкове видавництво Кирєєвського, 2009. – 324 с.

Ю. В. Ботузова, Диференціальне числення функції кількох змінних: розробки практичних занять в аспекті використання комп’ютерних, мобільних технологій та Інтернет-ресурсів у вивченні математичного аналізу. Кіровоград, Україна: Авангард, 2016. – 144 c.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.