ГРАФІЧНА ПРОГРАМА-ПАРСЕР ДЛЯ АРИФМЕТИЧНИХ ВИРАЗІВ

Сергій Володимирович Гацелюк

Анотація


В статті описано програму-парсер арифметичних виразів, яка є результатом виконаного курсового проекту з комп’ютерних наук. Програма виконує аналіз та візуальзацію формули, представленої виразом, з метою визначення можливостей її розпаралелювання та обчислює характеристики (прискорення та ефективність) відповідного паралельного алгоритма. Програма може бути використана для унаочнення процесу розпаралелювання при вивченні відповідних навчальних курсів. У статті наведено лістинги деяких фрагментів програми та результати застосування програми до деяких виразів.  


Повний текст:

PDF

Посилання


Альфред В. Ахо, Моника С. Лам, Рави Сети, Джеффри Д. Ульман. Компиляторы: принципи, технологии и инструментарий = Compilers: Principles, Techniques, and Tools. – 2-е изд. – М.: Вильямс, 2008.

Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. Параллельные вычисления. – С-Пб: "БХВ-Петербург", 2002. – 608 с.

Кузьменко Б.В., Чайковська О.А. Технологія розподілених систем та паралельних обчислень. (Конспект лекцій, частина 1. Розподілені об’єктні системи, паралельні обчислювальні системи та паралельні обчислення, паралельне програмування на основі МРІ) Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр КНУКІМ, 2011. – 126 с.

Робин Хантер. Основные концепции компиляторов = The Essence of Compilers. – М.: "Вильямс", 2002. - С. 256.

Spiewak Daniel. Generalized Parser Combinators. – 2010. – URL: https://github.com/djspiewak/ gll-combinators.

http://python.org


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.